Kolem světa

V této práci jsem tvořila obálky tří knižních titulů.  Vybrala jsem si knihy s papuánskými, inuitskými a indiánskými pohádkami, dlouhé roky vyprávěnými jen ústně, protože pohádky a mýty přírodních národů jsou pro mě velmi zajímavé téma a zdroj inspirace. Snad i proto jsem zvolila obrazný název ,,Kolem světa”, neboť se opravdu jedná o velmi odlišné kultury z různých částí planety. Přečtení těchto knih mi dalo možnost trochu nahlédnout do nám vzdálené mytologie a drsných životních podmínek a myšlení původních národů vzdálených zemí. 

 

ENG

In my main semestral work I was working on book covers for three book titles. Because of my interest in different cultures and art of so called ,,primitive peoples”, I picked books about myths and legends from faraway lands and their original inhabitants – Inuits of Greenland, wild tribes of Papua New Guinea and native people of North America. These books have given me an insight into their thinking and mythology, sometimes very different from our civilized world. The stories in them inspired me for creating illustrations which you can now see on the covers.

Johanka Janošíková

3. roč.

Bc.

Ateliér ilustrácie a grafiky

Grafika a iné médiá

johanka.janosikova@email.cz

420773550263

Ďalšie príspevky študentky*ta

Johanka Janošíková

Johanka-Janošíková-Bručoun-Toby-0bfdafde

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?