Příběh vody

V této práci mi šlo o znázornění pro nás nejdůležitější kapaliny, kterou je voda. Protože v jakékoli situaci, ve které ji používáme přímo nefiguruje. Například když pijeme, tak si pod touto aktivitou nevybavíme přímo tekutinu, kterou pijeme, ale pouze schránku, která ji udržuje tam kde potřebujeme – sklenice. Proto jsem se rozhodl ztvárnit vodu v každodenních situacích, ale oproštěnou o veškeré věci okolo ní. Pomocí simulace jsem tedy vodu nechal téci nebo rozlévat po různých objektech, které jsem poté odstranil a pomocí světel podtrhl výsledný tvar toku vody. Výsledný obraz jsem poté zpracovával technikou linorytu.

ENG:

In this work, I focused on the most important liquid for us, which is water. Because in any situation in which we use it, it does not figure directly. For example, when we drink, we don´t imagine directly liquid, but only the box that keeps the water where we need – a glass. That’s why I decided to portray water in everyday situations, but without another things around it. Using simulation, I let the water flow or spill over various objects, which I removed then and using the lights to underline the resulting shape of the water flow. Then I use linocut technique to do the final picture.

 

Václav Šebesta

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz grafiky

Grafika a iné médiá

vasigrafix@email.cz

420727924594

Ďalšie príspevky študentky*ta

Václav Šebesta

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?