Grafická iluze

V tomto semestru jsem se zaměřoval na přenesení grafických, ale i ostatních technik do jiného média, než je tištěná podoba. Tímto médiem byla 3D animace. Na základě reálných struktur jsem se snažil vytvořit texturu, která by se dala využít na jakýkoli 3D objekt a převedla by jej do určitého stylu. V některých případech je textura naskenovaná z reálné předlohy, jindy kompletně generovaná. Z takto upravených objektů jsem vytvořil krátké animace, které někdy pracovali s iluzí vizuální, jindy i zvukovou. Animace byly poté renderované ve dvanácti snímcích za sekundu, aby navozovali dojem klasické animace.

ENG:

In this semester, I focused on the transfer of graphic and other techniques to the medium other than printed form. This medium was 3D animation. Based on real structures, I tried to create a texture that could be applied on any 3D object and would be converted it into a certain style. In some cases, the texture was scanned from of a real image, in others it was completely generated. From these modified objects, I created short animations, which sometimes worked with the visual illusion, sometimes even sound. The animations were rendered at twelve frames per second to give the impression of classic animation.

Václav Šebesta

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz grafiky

Grafika a iné médiá

vasigrafix@email.cz

+420727924595

Ďalšie príspevky študentky*ta

Václav Šebesta

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?