Rebook - Záchrana sveta podľa G.

Záchrana sveta podľa G. je reedícia knihy autorky Etely Farkašovej z roku 2002, ktorá sa adaptuje na aktuálnu situáciu. Hlavná hrdinka trpí obsedantno-kompulzívnou poruchou v kombinácii s autizmom. Je presvedčená, že svet sa dá zachrániť len poriadkom, opakovaním, nastavením rutiny. Za ideálny tvar považuje kružnicu. Celý dej sa cyklí. Hlavný zámer, navodiť pocit G. vo svete chaosu, neporiadku, špiny.

Nosným prvkom knihy je odhalenie knižného bloku, a teda zmazanie pomyselných tvrdých mantinelov začiatku a konca. Krehkosť a zraniteľnosť knihy prezentuje pocit hlavnej hrdinky vo svete. Paginácia je na každej strane umiestnená inak, čo narušilo zaužívanosť a zaujalo funkciu elementu, ktorý ruší čitateľa. Ďalší takýto element sú fotografie, pri ktorých nieje dôležité akú obrazovú informáciu nesú, ale akú rušivú funkciu majú.

 

 

Adrián Dvorský

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz Typo

Vizuálna komunikácia

adrian.dvorsky@student.vsvu.sk

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adrián Dvorský

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

Snímka obrazovky 2022-05-13 o 13.09.37-0fc19bd8

Hľadáte niekoho alebo niečo?