Rebook – Záchrana sveta podľa G. • Adrián Dvorský

Rebook - Záchrana sveta podľa G.

Záchrana sveta podľa G. je reedícia knihy autorky Etely Farkašovej z roku 2002, ktorá sa adaptuje na aktuálnu situáciu. Hlavná hrdinka trpí obsedantno-kompulzívnou poruchou v kombinácii s autizmom. Je presvedčená, že svet sa dá zachrániť len poriadkom, opakovaním, nastavením rutiny. Za ideálny tvar považuje kružnicu. Celý dej sa cyklí. Hlavný zámer, navodiť pocit G. vo svete chaosu, neporiadku, špiny.

Nosným prvkom knihy je odhalenie knižného bloku, a teda zmazanie pomyselných tvrdých mantinelov začiatku a konca. Krehkosť a zraniteľnosť knihy prezentuje pocit hlavnej hrdinky vo svete. Paginácia je na každej strane umiestnená inak, čo narušilo zaužívanosť a zaujalo funkciu elementu, ktorý ruší čitateľa. Ďalší takýto element sú fotografie, pri ktorých nieje dôležité akú obrazovú informáciu nesú, ale akú rušivú funkciu majú.

 

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Rebook – Záchrana sveta podľa G. • Adrián Dvorský

Rebook - Záchrana sveta podľa G.

Záchrana sveta podľa G. je reedícia knihy autorky Etely Farkašovej z roku 2002, ktorá sa adaptuje na aktuálnu situáciu. Hlavná hrdinka trpí obsedantno-kompulzívnou poruchou v kombinácii s autizmom. Je presvedčená, že svet sa dá zachrániť len poriadkom, opakovaním, nastavením rutiny. Za ideálny tvar považuje kružnicu. Celý dej sa cyklí. Hlavný zámer, navodiť pocit G. vo svete chaosu, neporiadku, špiny.

Nosným prvkom knihy je odhalenie knižného bloku, a teda zmazanie pomyselných tvrdých mantinelov začiatku a konca. Krehkosť a zraniteľnosť knihy prezentuje pocit hlavnej hrdinky vo svete. Paginácia je na každej strane umiestnená inak, čo narušilo zaužívanosť a zaujalo funkciu elementu, ktorý ruší čitateľa. Ďalší takýto element sú fotografie, pri ktorých nieje dôležité akú obrazovú informáciu nesú, ale akú rušivú funkciu majú.

 

 

Zdieľať

Rebook – Záchrana sveta podľa G. • Adrián Dvorský

Rebook - Záchrana sveta podľa G.

Záchrana sveta podľa G. je reedícia knihy autorky Etely Farkašovej z roku 2002, ktorá sa adaptuje na aktuálnu situáciu. Hlavná hrdinka trpí obsedantno-kompulzívnou poruchou v kombinácii s autizmom. Je presvedčená, že svet sa dá zachrániť len poriadkom, opakovaním, nastavením rutiny. Za ideálny tvar považuje kružnicu. Celý dej sa cyklí. Hlavný zámer, navodiť pocit G. vo svete chaosu, neporiadku, špiny.

Nosným prvkom knihy je odhalenie knižného bloku, a teda zmazanie pomyselných tvrdých mantinelov začiatku a konca. Krehkosť a zraniteľnosť knihy prezentuje pocit hlavnej hrdinky vo svete. Paginácia je na každej strane umiestnená inak, čo narušilo zaužívanosť a zaujalo funkciu elementu, ktorý ruší čitateľa. Ďalší takýto element sú fotografie, pri ktorých nieje dôležité akú obrazovú informáciu nesú, ale akú rušivú funkciu majú.

 

 

Zdieľať

Adrián Dvorský

adrian.dvorsky@student.vsvu.sk

Adrián Dvorský

adrian.dvorsky@student.vsvu.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz Typo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ľubica Segečová, Michal Tornyai

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz Typo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ľubica Segečová, Michal Tornyai

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.