Stolička • Viktória Bálintová

Stolička

Témou mojej semestrálnej práce je stolička.  Teda skôr čo všetko sa môže udiať okolo takej obyčajnej stoličky. Keď som sa tak spätne pozrela na svoju prácu, zistila som, že veľmi často kreslím stoličku. Potom som si uvedomila, že tento jednoduchý kus nábytku často vídavam aj v umení ľudí, ktorých poznám a v minulosti sa stolička ako námet objavuje tiež pomerne často. Vo svojej práci sa snažím vyobraziť rôzne abstraktné pojmy, pocity a situácie. Pracovala som s linorytom, monotypiou a kombinovaním techník.

Share on facebook
Zdieľať

Stolička • Viktória Bálintová

Stolička

Témou mojej semestrálnej práce je stolička.  Teda skôr čo všetko sa môže udiať okolo takej obyčajnej stoličky. Keď som sa tak spätne pozrela na svoju prácu, zistila som, že veľmi často kreslím stoličku. Potom som si uvedomila, že tento jednoduchý kus nábytku často vídavam aj v umení ľudí, ktorých poznám a v minulosti sa stolička ako námet objavuje tiež pomerne často. Vo svojej práci sa snažím vyobraziť rôzne abstraktné pojmy, pocity a situácie. Pracovala som s linorytom, monotypiou a kombinovaním techník.

Share on facebook
Zdieľať

Stolička • Viktória Bálintová

Stolička

Témou mojej semestrálnej práce je stolička.  Teda skôr čo všetko sa môže udiať okolo takej obyčajnej stoličky. Keď som sa tak spätne pozrela na svoju prácu, zistila som, že veľmi často kreslím stoličku. Potom som si uvedomila, že tento jednoduchý kus nábytku často vídavam aj v umení ľudí, ktorých poznám a v minulosti sa stolička ako námet objavuje tiež pomerne často. Vo svojej práci sa snažím vyobraziť rôzne abstraktné pojmy, pocity a situácie. Pracovala som s linorytom, monotypiou a kombinovaním techník.

Share on facebook
Zdieľať

Viktória Bálintová

vikbalova@gmail.com

Viktória Bálintová

vikbalova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar ArtD. , Peter Augustovič akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar ArtD. , Peter Augustovič akad. mal.