Zdroje (ne)šťastia • Viktória Bálintová

Zdroje (ne)šťastia

Zdroje (ne)šťastia

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Zdroje (ne)šťastia • Viktória Bálintová

Zdroje (ne)šťastia

Zdroje (ne)šťastia

Zdieľať

Zdroje (ne)šťastia • Viktória Bálintová

Zdroje (ne)šťastia

Zdroje (ne)šťastia

Zdieľať

Viktória Bálintová

vikbalova@gmail.com

Viktória Bálintová

vikbalova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. Peter Augustovič, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. Peter Augustovič, akad. mal.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.