Zdroje (ne)šťastia • Viktória Bálintová

Zdroje (ne)šťastia

Zdroje (ne)šťastia

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Zdroje (ne)šťastia • Viktória Bálintová

Zdroje (ne)šťastia

Zdroje (ne)šťastia

Zdieľať

Zdroje (ne)šťastia • Viktória Bálintová

Zdroje (ne)šťastia

Zdroje (ne)šťastia

Zdieľať

Viktória Bálintová

vikbalova@gmail.com

Viktória Bálintová

vikbalova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. Peter Augustovič, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. Peter Augustovič, akad. mal.