Сhaos is constant • Yaryna Lahoda

Сhaos is constant

Semestrálna práca na tému Nova realita je inšpirovaná predovšetkým otázkou absencii poriadku v dnešnej dobe. Ľudstvo sa donekonečna snaží usporiadať svet… ale neustále sa vraciame k chybám spoločnosti  a neporiadku. Naš mozog potrebuje pravidla, aby vedieť, ako žiť. A preto nevedomie a neporiadok chápeme, ako niečo nebezpečne a negatívne. Sú to opačne veci, ale nie je možná existencia jedného pojmu bez druhého. Ale neuvedomí si človek, možno nie potrebne deliť a usporiadať, ale trebárs žiť a užívať
 V kolekcii preto hľadám syntéz kontrastov, čo sa odzrkadľuje vo výbere textilných technik, materiálu, siluety a  použití konštrukčných prvkov. Som rozhodla  sa venovať proporcie poriadku i chaosu a ukázať ich cez môj oblek. 
Kolekcia pozostáva zo šiestich elementov, takže je možne skombinovať dvanásť odevných variaci.
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Сhaos is constant • Yaryna Lahoda

Сhaos is constant

Semestrálna práca na tému Nova realita je inšpirovaná predovšetkým otázkou absencii poriadku v dnešnej dobe. Ľudstvo sa donekonečna snaží usporiadať svet… ale neustále sa vraciame k chybám spoločnosti  a neporiadku. Naš mozog potrebuje pravidla, aby vedieť, ako žiť. A preto nevedomie a neporiadok chápeme, ako niečo nebezpečne a negatívne. Sú to opačne veci, ale nie je možná existencia jedného pojmu bez druhého. Ale neuvedomí si človek, možno nie potrebne deliť a usporiadať, ale trebárs žiť a užívať
 V kolekcii preto hľadám syntéz kontrastov, čo sa odzrkadľuje vo výbere textilných technik, materiálu, siluety a  použití konštrukčných prvkov. Som rozhodla  sa venovať proporcie poriadku i chaosu a ukázať ich cez môj oblek. 
Kolekcia pozostáva zo šiestich elementov, takže je možne skombinovať dvanásť odevných variaci.
Zdieľať

Сhaos is constant • Yaryna Lahoda

Сhaos is constant

Semestrálna práca na tému Nova realita je inšpirovaná predovšetkým otázkou absencii poriadku v dnešnej dobe. Ľudstvo sa donekonečna snaží usporiadať svet… ale neustále sa vraciame k chybám spoločnosti  a neporiadku. Naš mozog potrebuje pravidla, aby vedieť, ako žiť. A preto nevedomie a neporiadok chápeme, ako niečo nebezpečne a negatívne. Sú to opačne veci, ale nie je možná existencia jedného pojmu bez druhého. Ale neuvedomí si človek, možno nie potrebne deliť a usporiadať, ale trebárs žiť a užívať
 V kolekcii preto hľadám syntéz kontrastov, čo sa odzrkadľuje vo výbere textilných technik, materiálu, siluety a  použití konštrukčných prvkov. Som rozhodla  sa venovať proporcie poriadku i chaosu a ukázať ich cez môj oblek. 
Kolekcia pozostáva zo šiestich elementov, takže je možne skombinovať dvanásť odevných variaci.
Zdieľať

Yaryna Lahoda

yaryna.lahoda@gmail.com

Yaryna Lahoda

yaryna.lahoda@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Ateliér odevného dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Júlia Sabová, akad. mal.