Aeromys

Muscle protective power suit designated for flying working on pneumatic artificial musles powered by disintegration of water to hydrogen gases.

Jakub Riedl

3. roč.

Bc.

Ateliér transport dizajn

Dizajn

j.riedl@post.cz

420604232898

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jakub Riedl

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Dizajn

Hľadáte niekoho alebo niečo?