Aj ja SOM. súčasťou

Tento projekt bol v spolupráci so sociálnym podnikom Súčasť života, ktorý poskytuje zamestnanie tým, ktorí v dôsledku životnej straty čelia náročným ekonomickým dôsledkom, no nie sú schopní zamestnania adekvátneho novým potrebám. Pre svoje výrobky využívajú výlučne odpadové drevo. Snažila som sa vytvoriť pocit v spojení s filozofiou tohto podniku. Základnou myšlienkou šperku na pleteniny je nie len ukázať podporu podniku, ale tak isto vyjadriť niečo z nás. Hockto si môže povedať „Ja som súčasťou…..“ čoho? no čoho? Každý niečoho iného. Života, spoločnosti, zmeny, rodiny, potravinového reťazca… Dá sa interpretovať vždy po svojom a tak má vždy aj vlastný význam pre nositeľa. Slovo Som sa teda stáva nositeľom celej tejto myšlienky.

Lenka Ingeliová

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz dizajnu

Dizajn

ingeliovalenka@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lenka Ingeliová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?