Aj ja SOM. súčasťou • Lenka Ingeliová

Aj ja SOM. súčasťou

Tento projekt bol v spolupráci so sociálnym podnikom Súčasť života, ktorý poskytuje zamestnanie tým, ktorí v dôsledku životnej straty čelia náročným ekonomickým dôsledkom, no nie sú schopní zamestnania adekvátneho novým potrebám. Pre svoje výrobky využívajú výlučne odpadové drevo. Snažila som sa vytvoriť pocit v spojení s filozofiou tohto podniku. Základnou myšlienkou šperku na pleteniny je nie len ukázať podporu podniku, ale tak isto vyjadriť niečo z nás. Hockto si môže povedať „Ja som súčasťou…..“ čoho? no čoho? Každý niečoho iného. Života, spoločnosti, zmeny, rodiny, potravinového reťazca… Dá sa interpretovať vždy po svojom a tak má vždy aj vlastný význam pre nositeľa. Slovo Som sa teda stáva nositeľom celej tejto myšlienky.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Aj ja SOM. súčasťou • Lenka Ingeliová

Aj ja SOM. súčasťou

Tento projekt bol v spolupráci so sociálnym podnikom Súčasť života, ktorý poskytuje zamestnanie tým, ktorí v dôsledku životnej straty čelia náročným ekonomickým dôsledkom, no nie sú schopní zamestnania adekvátneho novým potrebám. Pre svoje výrobky využívajú výlučne odpadové drevo. Snažila som sa vytvoriť pocit v spojení s filozofiou tohto podniku. Základnou myšlienkou šperku na pleteniny je nie len ukázať podporu podniku, ale tak isto vyjadriť niečo z nás. Hockto si môže povedať „Ja som súčasťou…..“ čoho? no čoho? Každý niečoho iného. Života, spoločnosti, zmeny, rodiny, potravinového reťazca… Dá sa interpretovať vždy po svojom a tak má vždy aj vlastný význam pre nositeľa. Slovo Som sa teda stáva nositeľom celej tejto myšlienky.

Zdieľať

Aj ja SOM. súčasťou • Lenka Ingeliová

Aj ja SOM. súčasťou

Tento projekt bol v spolupráci so sociálnym podnikom Súčasť života, ktorý poskytuje zamestnanie tým, ktorí v dôsledku životnej straty čelia náročným ekonomickým dôsledkom, no nie sú schopní zamestnania adekvátneho novým potrebám. Pre svoje výrobky využívajú výlučne odpadové drevo. Snažila som sa vytvoriť pocit v spojení s filozofiou tohto podniku. Základnou myšlienkou šperku na pleteniny je nie len ukázať podporu podniku, ale tak isto vyjadriť niečo z nás. Hockto si môže povedať „Ja som súčasťou…..“ čoho? no čoho? Každý niečoho iného. Života, spoločnosti, zmeny, rodiny, potravinového reťazca… Dá sa interpretovať vždy po svojom a tak má vždy aj vlastný význam pre nositeľa. Slovo Som sa teda stáva nositeľom celej tejto myšlienky.

Zdieľať
Lenka Ingeliová-4835a3c7

Lenka Ingeliová

ingeliovalenka@gmail.com

Lenka Ingeliová-4835a3c7

Lenka Ingeliová

ingeliovalenka@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Prípravný kurz dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

odb. as. Václav Kautman, akad. soch.; doc. Mgr. Miroslav Debár

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Prípravný kurz dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

odb. as. Václav Kautman, akad. soch.; doc. Mgr. Miroslav Debár

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.