B_PLAN • Viktor Tabiš

B_PLAN

Po celé stáročia sa umenie vždy opieralo o materiál a remeslo. Výtvarníci sa stále pri tvorbe museli spoliehať na materiál a fyzickú prácu. Mojim zámerom bolo vypustiť jednu zo základných zložiek procesu tvorby – MATERIÁL, ktorý som nahradil iba svetlom.  Konečný výstup bude multiplikovateľný a predajný produkt – odhmotnené svietidlo, ktoré svetlom „vytlačí“ 3d tlačiareň. Tento odhmotnený koncept spĺňa všetky parametre produktu. V prvom rade je to funkcia – lampa na videu osvetľuje priestor v ktorom sa nachádza, zároveň je ľahko vyrobiteľná sériovo – skopírovaním videa. „Výrobný proces“ ponúka veľkú tvarovú variabilitu na ďalšie typy svietidiel.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021. 

Share on facebook
Zdieľať

B_PLAN • Viktor Tabiš

B_PLAN

Po celé stáročia sa umenie vždy opieralo o materiál a remeslo. Výtvarníci sa stále pri tvorbe museli spoliehať na materiál a fyzickú prácu. Mojim zámerom bolo vypustiť jednu zo základných zložiek procesu tvorby – MATERIÁL, ktorý som nahradil iba svetlom.  Konečný výstup bude multiplikovateľný a predajný produkt – odhmotnené svietidlo, ktoré svetlom „vytlačí“ 3d tlačiareň. Tento odhmotnený koncept spĺňa všetky parametre produktu. V prvom rade je to funkcia – lampa na videu osvetľuje priestor v ktorom sa nachádza, zároveň je ľahko vyrobiteľná sériovo – skopírovaním videa. „Výrobný proces“ ponúka veľkú tvarovú variabilitu na ďalšie typy svietidiel.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021. 

Share on facebook
Zdieľať

B_PLAN • Viktor Tabiš

B_PLAN

Po celé stáročia sa umenie vždy opieralo o materiál a remeslo. Výtvarníci sa stále pri tvorbe museli spoliehať na materiál a fyzickú prácu. Mojim zámerom bolo vypustiť jednu zo základných zložiek procesu tvorby – MATERIÁL, ktorý som nahradil iba svetlom.  Konečný výstup bude multiplikovateľný a predajný produkt – odhmotnené svietidlo, ktoré svetlom „vytlačí“ 3d tlačiareň. Tento odhmotnený koncept spĺňa všetky parametre produktu. V prvom rade je to funkcia – lampa na videu osvetľuje priestor v ktorom sa nachádza, zároveň je ľahko vyrobiteľná sériovo – skopírovaním videa. „Výrobný proces“ ponúka veľkú tvarovú variabilitu na ďalšie typy svietidiel.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021. 

Share on facebook
Zdieľať

Viktor Tabiš

tabis.viktor@gmail.com

Viktor Tabiš

tabis.viktor@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová; Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová; Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.