Bude dobre. • Kristína Dzuričková

Bude dobre.

Práca na tému ,,plán B” bola počas celého semestra úzko spätá s mojim osobným životom. Diali sa mi
veci ktoré neboli v mojom pláne a ja som ich nedokázala ovplyvniť. Bola som nahnevaná, mala som
strach a trápila sa. Moji blízki reagovali slovami: ,,Tým sa netráp. Neboj sa, to prejde. Bude dobre,
uvidíš! Po daždi vyjde slnko…” Sú to slová ktoré v sebe nesú kus pravdy, no v ťažkých chvíľach sa
nepočúvajú ľahko. Tak som si tieto frázy začala zapisovať a hľadať miesta a spôsoby ako ich napísať
všade okolo seba tak, aby som tieto slová mala stále na pamäti. Videla som že práca rukami mi vypĺňa
dlhý čas ktorý by som strávila iba zbytočným premýšľaním nad niečím čo nedokážem zmeniť. Tak som
začala vyšívať. Pomohlo mi to upokojiť myseľ, zamestnať ruky i hlavu a pritom dokonca vznikalo niečo
pekné.
Samotné vyšívanie si vyžaduje sústredenie a pozornosť. Práve preto sa výšivka stala ideálnym
nástrojom ktorý spĺňal atribúty nielen atreterapie ale pomohol mi osvojiť si vyšívané heslá a počas
celého procesu som si mohla tieto slová hlbšie uvedomovať a osvojovať.
Moje návrhy výšivky som sa rozhodla posunúť ďalej. Zdigitalizovala som predlohy zo skicára ktoré
budem následne publikovať aj v tlačenej forme, aby mohli slúžiť aj ďalším užívateľom.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Bude dobre. • Kristína Dzuričková

Bude dobre.

Práca na tému ,,plán B” bola počas celého semestra úzko spätá s mojim osobným životom. Diali sa mi
veci ktoré neboli v mojom pláne a ja som ich nedokázala ovplyvniť. Bola som nahnevaná, mala som
strach a trápila sa. Moji blízki reagovali slovami: ,,Tým sa netráp. Neboj sa, to prejde. Bude dobre,
uvidíš! Po daždi vyjde slnko…” Sú to slová ktoré v sebe nesú kus pravdy, no v ťažkých chvíľach sa
nepočúvajú ľahko. Tak som si tieto frázy začala zapisovať a hľadať miesta a spôsoby ako ich napísať
všade okolo seba tak, aby som tieto slová mala stále na pamäti. Videla som že práca rukami mi vypĺňa
dlhý čas ktorý by som strávila iba zbytočným premýšľaním nad niečím čo nedokážem zmeniť. Tak som
začala vyšívať. Pomohlo mi to upokojiť myseľ, zamestnať ruky i hlavu a pritom dokonca vznikalo niečo
pekné.
Samotné vyšívanie si vyžaduje sústredenie a pozornosť. Práve preto sa výšivka stala ideálnym
nástrojom ktorý spĺňal atribúty nielen atreterapie ale pomohol mi osvojiť si vyšívané heslá a počas
celého procesu som si mohla tieto slová hlbšie uvedomovať a osvojovať.
Moje návrhy výšivky som sa rozhodla posunúť ďalej. Zdigitalizovala som predlohy zo skicára ktoré
budem následne publikovať aj v tlačenej forme, aby mohli slúžiť aj ďalším užívateľom.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021.

Zdieľať

Bude dobre. • Kristína Dzuričková

Bude dobre.

Práca na tému ,,plán B” bola počas celého semestra úzko spätá s mojim osobným životom. Diali sa mi
veci ktoré neboli v mojom pláne a ja som ich nedokázala ovplyvniť. Bola som nahnevaná, mala som
strach a trápila sa. Moji blízki reagovali slovami: ,,Tým sa netráp. Neboj sa, to prejde. Bude dobre,
uvidíš! Po daždi vyjde slnko…” Sú to slová ktoré v sebe nesú kus pravdy, no v ťažkých chvíľach sa
nepočúvajú ľahko. Tak som si tieto frázy začala zapisovať a hľadať miesta a spôsoby ako ich napísať
všade okolo seba tak, aby som tieto slová mala stále na pamäti. Videla som že práca rukami mi vypĺňa
dlhý čas ktorý by som strávila iba zbytočným premýšľaním nad niečím čo nedokážem zmeniť. Tak som
začala vyšívať. Pomohlo mi to upokojiť myseľ, zamestnať ruky i hlavu a pritom dokonca vznikalo niečo
pekné.
Samotné vyšívanie si vyžaduje sústredenie a pozornosť. Práve preto sa výšivka stala ideálnym
nástrojom ktorý spĺňal atribúty nielen atreterapie ale pomohol mi osvojiť si vyšívané heslá a počas
celého procesu som si mohla tieto slová hlbšie uvedomovať a osvojovať.
Moje návrhy výšivky som sa rozhodla posunúť ďalej. Zdigitalizovala som predlohy zo skicára ktoré
budem následne publikovať aj v tlačenej forme, aby mohli slúžiť aj ďalším užívateľom.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021.

Zdieľať
dzurickova_kristina_budedobre_profilepictue-f54ce9d5

Bc. Kristína Dzuričková

k.dzurickova@gmail.com

dzurickova_kristina_budedobre_profilepictue-f54ce9d5

Bc. Kristína Dzuričková

k.dzurickova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.