DIEPOSTE

V tejto práci sa zameriavam na svoju subjektívnu skúsenosť s prácou na pošte. Čas strávený na tomto mieste ovplyvnil môj život určitým spôsobom. Samotná práca, ľudia, prežívanie a vnímanie okolia mi prinieslo veľa psychickej nepohody, ktorú som sa snažila transformovať do jej opozita.

Vytváram si náhodné asociácie spojené s touto skúsenosťou. Prostredníctvom skrytých atribútov zobrazujem veci, ktoré mi vadia, ktoré mi chýbajú alebo náhodné slovné spojenia, ktoré mi určitým spôsobom pripomínajú toto miesto.

Pracujem s elementmi ako je línia, bod, mriežka a samotná kompozícia. Vzniklo tak niekoľko digitálnych prác, ktorých základom boli zväčša fotografie oblohy, mračien ale taktiež fotografie modrín, ktoré vznikli ako dôsledok práce na pošte.

Andrea Ganobčíková

1. roč.

Mgr.

Ateliér voľnej grafiky

Grafika a iné médiá

adka.ganobcikova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Andrea Ganobčíková

11-5f98fd91

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?