Stereotyp • Andrea Ganobčíková

Stereotyp

Počiatky tohto projektu vychádzali z pocitu, že všetky dni sú rovnaké, nič nové sa nedeje, nič nové neprichádza, bola to len prázdnota z neinšpirácie. Pocit, že každý deň repetitívne robím stále to isté. Bola to obmedzenosť priestoru, materiálu, inšpirácie. Preto som si začala všímať prostredie, izbu, v ktorej sa najčastejšie nachádzam posledné mesiace. Snažila som sa zaznamenať predmety dennej spotreby, ktoré používam každý deň ako napríklad nožík, vidlička, pohár, hubku na riad a pod. Tieto predmety som využila na zobrazenie nejakého gesta, rýchleho záznamu ako reakcia na každodenný stereotyp. Kompozície dopĺňam o farebné plochy, ktorými sa snažím vymedziť priestor, v ktorom sa jednotlivé banálne veci nachádzajú.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Stereotyp • Andrea Ganobčíková

Stereotyp

Počiatky tohto projektu vychádzali z pocitu, že všetky dni sú rovnaké, nič nové sa nedeje, nič nové neprichádza, bola to len prázdnota z neinšpirácie. Pocit, že každý deň repetitívne robím stále to isté. Bola to obmedzenosť priestoru, materiálu, inšpirácie. Preto som si začala všímať prostredie, izbu, v ktorej sa najčastejšie nachádzam posledné mesiace. Snažila som sa zaznamenať predmety dennej spotreby, ktoré používam každý deň ako napríklad nožík, vidlička, pohár, hubku na riad a pod. Tieto predmety som využila na zobrazenie nejakého gesta, rýchleho záznamu ako reakcia na každodenný stereotyp. Kompozície dopĺňam o farebné plochy, ktorými sa snažím vymedziť priestor, v ktorom sa jednotlivé banálne veci nachádzajú.

Zdieľať

Stereotyp • Andrea Ganobčíková

Stereotyp

Počiatky tohto projektu vychádzali z pocitu, že všetky dni sú rovnaké, nič nové sa nedeje, nič nové neprichádza, bola to len prázdnota z neinšpirácie. Pocit, že každý deň repetitívne robím stále to isté. Bola to obmedzenosť priestoru, materiálu, inšpirácie. Preto som si začala všímať prostredie, izbu, v ktorej sa najčastejšie nachádzam posledné mesiace. Snažila som sa zaznamenať predmety dennej spotreby, ktoré používam každý deň ako napríklad nožík, vidlička, pohár, hubku na riad a pod. Tieto predmety som využila na zobrazenie nejakého gesta, rýchleho záznamu ako reakcia na každodenný stereotyp. Kompozície dopĺňam o farebné plochy, ktorými sa snažím vymedziť priestor, v ktorom sa jednotlivé banálne veci nachádzajú.

Zdieľať

Andrea Ganobčíková

adka.ganobcikova@gmail.com

Andrea Ganobčíková

adka.ganobcikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru: prof. Róbert Jančovič, akad. mal. Asistentka: Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru: prof. Róbert Jančovič, akad. mal. Asistentka: Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.