Guľa ako krajina VODA • Jakub Sojka

Guľa ako krajina VODA

Cieľom mojej tvorby bolo zachytenie vody. Následne som sa na ňu pozeral ako na nevyhnutnú súčasť prírody, krajiny, ale aj pre život ako taký.Voda je jeden z elementárnych symbolov, na jednej strane oživuje a zúrodňuje a na druhej strane prináša deštrukciu a zánik. Voda okrem toho vyjadruje aj kľud, pokoj, teda niečo, čo je tiché, kľudné a statické, ale aj naopak svojou silou a prúdmi pôsobí dynamicky.
Moje definitívne návrhy sa skladajú z troch objektov. Každý predstavuje inú sféru vody. Vo všetkých som sa snažil zachovať tvar gule-Guľa ako krajina. Chcel som zachytiť charakteristiku vody v rôznych situáciách.

Prvý objekt znázorňuje podzemnú vodu, ktorá vychádza na zemský povrch. Guľa je prameň, ktorý vyviera na povrch. Prameň vody znázorňuje život, znovuzrodenie. Celý objekt je v jednej farbe ktorá predstavuje, prameň života.

Druhý objekt znázorňuje vodnú hladinu a jej pohyb. Objekt má dve tváre, z jedného pohľadu vyzerá kľudne, má čistý tvar gule, ale z druhej strany predstavuje rozprúdenú vodu, v ktorej je dynamika a pohyb. Pohyb som vyjadril pomocou deformácie a ohýbaním a tiež odlišnou hrúbkou.

Tretí objekt predstavuje vlnenie vody, na hladine. Vytváranie kruhov a ich postupné vytrácanie do priestoru. Modrá farba v plastike symbolizuje vodu. Padajúci predmet a padajúca kvapka do vody sa stáva jej súčasťou…

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Guľa ako krajina VODA • Jakub Sojka

Guľa ako krajina VODA

Cieľom mojej tvorby bolo zachytenie vody. Následne som sa na ňu pozeral ako na nevyhnutnú súčasť prírody, krajiny, ale aj pre život ako taký.Voda je jeden z elementárnych symbolov, na jednej strane oživuje a zúrodňuje a na druhej strane prináša deštrukciu a zánik. Voda okrem toho vyjadruje aj kľud, pokoj, teda niečo, čo je tiché, kľudné a statické, ale aj naopak svojou silou a prúdmi pôsobí dynamicky.
Moje definitívne návrhy sa skladajú z troch objektov. Každý predstavuje inú sféru vody. Vo všetkých som sa snažil zachovať tvar gule-Guľa ako krajina. Chcel som zachytiť charakteristiku vody v rôznych situáciách.

Prvý objekt znázorňuje podzemnú vodu, ktorá vychádza na zemský povrch. Guľa je prameň, ktorý vyviera na povrch. Prameň vody znázorňuje život, znovuzrodenie. Celý objekt je v jednej farbe ktorá predstavuje, prameň života.

Druhý objekt znázorňuje vodnú hladinu a jej pohyb. Objekt má dve tváre, z jedného pohľadu vyzerá kľudne, má čistý tvar gule, ale z druhej strany predstavuje rozprúdenú vodu, v ktorej je dynamika a pohyb. Pohyb som vyjadril pomocou deformácie a ohýbaním a tiež odlišnou hrúbkou.

Tretí objekt predstavuje vlnenie vody, na hladine. Vytváranie kruhov a ich postupné vytrácanie do priestoru. Modrá farba v plastike symbolizuje vodu. Padajúci predmet a padajúca kvapka do vody sa stáva jej súčasťou…

Zdieľať

Guľa ako krajina VODA • Jakub Sojka

Guľa ako krajina VODA

Cieľom mojej tvorby bolo zachytenie vody. Následne som sa na ňu pozeral ako na nevyhnutnú súčasť prírody, krajiny, ale aj pre život ako taký.Voda je jeden z elementárnych symbolov, na jednej strane oživuje a zúrodňuje a na druhej strane prináša deštrukciu a zánik. Voda okrem toho vyjadruje aj kľud, pokoj, teda niečo, čo je tiché, kľudné a statické, ale aj naopak svojou silou a prúdmi pôsobí dynamicky.
Moje definitívne návrhy sa skladajú z troch objektov. Každý predstavuje inú sféru vody. Vo všetkých som sa snažil zachovať tvar gule-Guľa ako krajina. Chcel som zachytiť charakteristiku vody v rôznych situáciách.

Prvý objekt znázorňuje podzemnú vodu, ktorá vychádza na zemský povrch. Guľa je prameň, ktorý vyviera na povrch. Prameň vody znázorňuje život, znovuzrodenie. Celý objekt je v jednej farbe ktorá predstavuje, prameň života.

Druhý objekt znázorňuje vodnú hladinu a jej pohyb. Objekt má dve tváre, z jedného pohľadu vyzerá kľudne, má čistý tvar gule, ale z druhej strany predstavuje rozprúdenú vodu, v ktorej je dynamika a pohyb. Pohyb som vyjadril pomocou deformácie a ohýbaním a tiež odlišnou hrúbkou.

Tretí objekt predstavuje vlnenie vody, na hladine. Vytváranie kruhov a ich postupné vytrácanie do priestoru. Modrá farba v plastike symbolizuje vodu. Padajúci predmet a padajúca kvapka do vody sa stáva jej súčasťou…

Zdieľať

Jakub Sojka

jsojkakubica@gmail.com

421917297222

Jakub Sojka

jsojkakubica@gmail.com

421917297222

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Patrik Illo, doc. Mgr. art. Pavol Macho, Milan Opálka, akad. soch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Patrik Illo, doc. Mgr. art. Pavol Macho, Milan Opálka, akad. soch.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.