Guľa ako krajina VODA

Cieľom mojej tvorby bolo zachytenie vody. Následne som sa na ňu pozeral ako na nevyhnutnú súčasť prírody, krajiny, ale aj pre život ako taký.Voda je jeden z elementárnych symbolov, na jednej strane oživuje a zúrodňuje a na druhej strane prináša deštrukciu a zánik. Voda okrem toho vyjadruje aj kľud, pokoj, teda niečo, čo je tiché, kľudné a statické, ale aj naopak svojou silou a prúdmi pôsobí dynamicky.
Moje definitívne návrhy sa skladajú z troch objektov. Každý predstavuje inú sféru vody. Vo všetkých som sa snažil zachovať tvar gule-Guľa ako krajina. Chcel som zachytiť charakteristiku vody v rôznych situáciách.

Prvý objekt znázorňuje podzemnú vodu, ktorá vychádza na zemský povrch. Guľa je prameň, ktorý vyviera na povrch. Prameň vody znázorňuje život, znovuzrodenie. Celý objekt je v jednej farbe ktorá predstavuje, prameň života.

Druhý objekt znázorňuje vodnú hladinu a jej pohyb. Objekt má dve tváre, z jedného pohľadu vyzerá kľudne, má čistý tvar gule, ale z druhej strany predstavuje rozprúdenú vodu, v ktorej je dynamika a pohyb. Pohyb som vyjadril pomocou deformácie a ohýbaním a tiež odlišnou hrúbkou.

Tretí objekt predstavuje vlnenie vody, na hladine. Vytváranie kruhov a ich postupné vytrácanie do priestoru. Modrá farba v plastike symbolizuje vodu. Padajúci predmet a padajúca kvapka do vody sa stáva jej súčasťou…

Jakub Sojka

1. roč.

Bc.

Ateliér Sklo

Šperk, Sklo a Keramika

jsojkakubica@gmail.com

421917297222

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jakub Sojka

Jakub Sojka (2)-eef15494

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?