Komorné rozbory I. – V. • Martin Mikláš

Komorné rozbory I. - V.

Na tému Flóra som sa rozhodol reagovať sériou obrazov maľovaných podľa fotografií, o ktoré som požiadal svojich kamarátov, pričom ústrednou myšlienkou bolo zamedzenie môjho vstupu do kompozície fotografickej predlohy. Tým pádom som dostal sériu pre mňa pomerne náhodných kompozícií rastlín, na základe ktorých som namaľoval päť olejomalieb.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Komorné rozbory I. – V. • Martin Mikláš

Komorné rozbory I. - V.

Na tému Flóra som sa rozhodol reagovať sériou obrazov maľovaných podľa fotografií, o ktoré som požiadal svojich kamarátov, pričom ústrednou myšlienkou bolo zamedzenie môjho vstupu do kompozície fotografickej predlohy. Tým pádom som dostal sériu pre mňa pomerne náhodných kompozícií rastlín, na základe ktorých som namaľoval päť olejomalieb.

Zdieľať

Komorné rozbory I. – V. • Martin Mikláš

Komorné rozbory I. - V.

Na tému Flóra som sa rozhodol reagovať sériou obrazov maľovaných podľa fotografií, o ktoré som požiadal svojich kamarátov, pričom ústrednou myšlienkou bolo zamedzenie môjho vstupu do kompozície fotografickej predlohy. Tým pádom som dostal sériu pre mňa pomerne náhodných kompozícií rastlín, na základe ktorých som namaľoval päť olejomalieb.

Zdieľať

Martin Mikláš

miklas.martin258@gmail.com

Martin Mikláš

miklas.martin258@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.