Lesný Rover • Vladimír Serhačov

Lesný Rover

Lesný Rover je transportná jednotka zameraná na oživenie zničených lesov.

Typ: Terénne auto (na prácu v horských podmienkach)                                                                                                                       Hlavne charakteristiky:
– Nízka váha
– Prítomný zdroj na sadenie mladých stromov
– Pneumatiky nízkeho tlaku (pre negáciu rozkopovania pôdy a zmenových ciest.

Projekt je súčasťou semestrálnej témy Vodíkova Energia.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Lesný Rover • Vladimír Serhačov

Lesný Rover

Lesný Rover je transportná jednotka zameraná na oživenie zničených lesov.

Typ: Terénne auto (na prácu v horských podmienkach)                                                                                                                       Hlavne charakteristiky:
– Nízka váha
– Prítomný zdroj na sadenie mladých stromov
– Pneumatiky nízkeho tlaku (pre negáciu rozkopovania pôdy a zmenových ciest.

Projekt je súčasťou semestrálnej témy Vodíkova Energia.

Zdieľať

Lesný Rover • Vladimír Serhačov

Lesný Rover

Lesný Rover je transportná jednotka zameraná na oživenie zničených lesov.

Typ: Terénne auto (na prácu v horských podmienkach)                                                                                                                       Hlavne charakteristiky:
– Nízka váha
– Prítomný zdroj na sadenie mladých stromov
– Pneumatiky nízkeho tlaku (pre negáciu rozkopovania pôdy a zmenových ciest.

Projekt je súčasťou semestrálnej témy Vodíkova Energia.

Zdieľať

Vladimír Serhačov

vserga4ov@gmail.com

Vladimír Serhačov

vserga4ov@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér Transport dizajn

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch. Mgr. Peter Baumann

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér Transport dizajn

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch. Mgr. Peter Baumann