Plán B • Peter Marjak

Plán B

Plán B prináša pohľad na kontrast medzi predstavou zákazníka a konečným výstupom,
ktorý vychádza z rozporu názorov ohľadom hodnotenia dizajnérov zákazníkom.
Reflektuje tak frustráciu dizajnérov, ktorej príčina je nedocenenie ich služieb.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Plán B • Peter Marjak

Plán B

Plán B prináša pohľad na kontrast medzi predstavou zákazníka a konečným výstupom,
ktorý vychádza z rozporu názorov ohľadom hodnotenia dizajnérov zákazníkom.
Reflektuje tak frustráciu dizajnérov, ktorej príčina je nedocenenie ich služieb.

Zdieľať

Plán B • Peter Marjak

Plán B

Plán B prináša pohľad na kontrast medzi predstavou zákazníka a konečným výstupom,
ktorý vychádza z rozporu názorov ohľadom hodnotenia dizajnérov zákazníkom.
Reflektuje tak frustráciu dizajnérov, ktorej príčina je nedocenenie ich služieb.

Zdieľať

Peter Marjak

peter.marjak@gmail.com

Peter Marjak

peter.marjak@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová