Plán B

Plán B prináša pohľad na kontrast medzi predstavou zákazníka a konečným výstupom,
ktorý vychádza z rozporu názorov ohľadom hodnotenia dizajnérov zákazníkom.
Reflektuje tak frustráciu dizajnérov, ktorej príčina je nedocenenie ich služieb.

Peter Marjak

4. roč.

Bc.

Ateliér experimentálneho dizajnu

Dizajn

peter.marjak@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Peter Marjak

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Dizajn

Plagat-76df1e53

Hľadáte niekoho alebo niečo?