Plecháč Bob • Hedviga Gutierrez

Plecháč Bob

O tom, že pýcha predchádza pád, vie svoje jedna neobyčajná plechovka menom Bob.
Ideu demonštrujem na hlavnom hrdinovi, Plecháčovi, ktorý má o seba príliš vysoké mienenie.
Svoju pýchu prezentuje aj na úkor iných a pohybuje sa za hranicou slušného správania. Po strete s realitou, sa ocitne v beznádeji. Jeho sny sa rozplynú a okolie mu jeho niekdajšie správanie dáva poriadne pocítiť. O tom ako sa popasovať so svojim osudom a nikdy sa nevzdať vám ukáže kniha Plecháč Bob.
Táto kniha je diplomová práca Hedvigy Gutierrez v ateliéri knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Akad. rok 2019/2020

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Plecháč Bob • Hedviga Gutierrez

Plecháč Bob

O tom, že pýcha predchádza pád, vie svoje jedna neobyčajná plechovka menom Bob.
Ideu demonštrujem na hlavnom hrdinovi, Plecháčovi, ktorý má o seba príliš vysoké mienenie.
Svoju pýchu prezentuje aj na úkor iných a pohybuje sa za hranicou slušného správania. Po strete s realitou, sa ocitne v beznádeji. Jeho sny sa rozplynú a okolie mu jeho niekdajšie správanie dáva poriadne pocítiť. O tom ako sa popasovať so svojim osudom a nikdy sa nevzdať vám ukáže kniha Plecháč Bob.
Táto kniha je diplomová práca Hedvigy Gutierrez v ateliéri knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Akad. rok 2019/2020

Zdieľať

Plecháč Bob • Hedviga Gutierrez

Plecháč Bob

O tom, že pýcha predchádza pád, vie svoje jedna neobyčajná plechovka menom Bob.
Ideu demonštrujem na hlavnom hrdinovi, Plecháčovi, ktorý má o seba príliš vysoké mienenie.
Svoju pýchu prezentuje aj na úkor iných a pohybuje sa za hranicou slušného správania. Po strete s realitou, sa ocitne v beznádeji. Jeho sny sa rozplynú a okolie mu jeho niekdajšie správanie dáva poriadne pocítiť. O tom ako sa popasovať so svojim osudom a nikdy sa nevzdať vám ukáže kniha Plecháč Bob.
Táto kniha je diplomová práca Hedvigy Gutierrez v ateliéri knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Akad. rok 2019/2020

Zdieľať
1111-362939c2

Hedviga Gutierrez

gutierrez.hedviga@gmail.com

1111-362939c2

Hedviga Gutierrez

gutierrez.hedviga@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Knižná ilustrácia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr.art. ArtD. Ľuboslav Paľo, Mgr. Beata Jablonská, PhD

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Knižná ilustrácia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr.art. ArtD. Ľuboslav Paľo, Mgr. Beata Jablonská, PhD

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.