Plecháč Bob • Hedviga Gutierrez

Plecháč Bob

O tom, že pýcha predchádza pád, vie svoje jedna neobyčajná plechovka menom Bob.
Ideu demonštrujem na hlavnom hrdinovi, Plecháčovi, ktorý má o seba príliš vysoké mienenie.
Svoju pýchu prezentuje aj na úkor iných a pohybuje sa za hranicou slušného správania. Po strete s realitou, sa ocitne v beznádeji. Jeho sny sa rozplynú a okolie mu jeho niekdajšie správanie dáva poriadne pocítiť. O tom ako sa popasovať so svojim osudom a nikdy sa nevzdať vám ukáže kniha Plecháč Bob.
Táto kniha je diplomová práca Hedvigy Gutierrez v ateliéri knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Akad. rok 2019/2020

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Plecháč Bob • Hedviga Gutierrez

Plecháč Bob

O tom, že pýcha predchádza pád, vie svoje jedna neobyčajná plechovka menom Bob.
Ideu demonštrujem na hlavnom hrdinovi, Plecháčovi, ktorý má o seba príliš vysoké mienenie.
Svoju pýchu prezentuje aj na úkor iných a pohybuje sa za hranicou slušného správania. Po strete s realitou, sa ocitne v beznádeji. Jeho sny sa rozplynú a okolie mu jeho niekdajšie správanie dáva poriadne pocítiť. O tom ako sa popasovať so svojim osudom a nikdy sa nevzdať vám ukáže kniha Plecháč Bob.
Táto kniha je diplomová práca Hedvigy Gutierrez v ateliéri knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Akad. rok 2019/2020

Zdieľať

Plecháč Bob • Hedviga Gutierrez

Plecháč Bob

O tom, že pýcha predchádza pád, vie svoje jedna neobyčajná plechovka menom Bob.
Ideu demonštrujem na hlavnom hrdinovi, Plecháčovi, ktorý má o seba príliš vysoké mienenie.
Svoju pýchu prezentuje aj na úkor iných a pohybuje sa za hranicou slušného správania. Po strete s realitou, sa ocitne v beznádeji. Jeho sny sa rozplynú a okolie mu jeho niekdajšie správanie dáva poriadne pocítiť. O tom ako sa popasovať so svojim osudom a nikdy sa nevzdať vám ukáže kniha Plecháč Bob.
Táto kniha je diplomová práca Hedvigy Gutierrez v ateliéri knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Akad. rok 2019/2020

Zdieľať
1111-362939c2

Hedviga Gutierrez

gutierrez.hedviga@gmail.com

1111-362939c2

Hedviga Gutierrez

gutierrez.hedviga@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Knižná ilustrácia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr.art. ArtD. Ľuboslav Paľo, Mgr. Beata Jablonská, PhD

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Knižná ilustrácia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr.art. ArtD. Ľuboslav Paľo, Mgr. Beata Jablonská, PhD