A to máš navždy??? • Ivana Tilešová

A to máš navždy???

Téma: Šperk & Čas
Výstup: 3 videá

Čo pre mňa znamená šperk? Zaoberala som sa skúmaním vlastných šperkov a tela. Pracujem so svojím tetovaním ako s večným šperkom. A reagujem na otázku rodičov… „A to máš navždy???“ …Áno mama… navždy….

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

A to máš navždy??? • Ivana Tilešová

A to máš navždy???

Téma: Šperk & Čas
Výstup: 3 videá

Čo pre mňa znamená šperk? Zaoberala som sa skúmaním vlastných šperkov a tela. Pracujem so svojím tetovaním ako s večným šperkom. A reagujem na otázku rodičov… „A to máš navždy???“ …Áno mama… navždy….

Zdieľať

A to máš navždy??? • Ivana Tilešová

A to máš navždy???

Téma: Šperk & Čas
Výstup: 3 videá

Čo pre mňa znamená šperk? Zaoberala som sa skúmaním vlastných šperkov a tela. Pracujem so svojím tetovaním ako s večným šperkom. A reagujem na otázku rodičov… „A to máš navždy???“ …Áno mama… navždy….

Zdieľať
Photo 24-08-2019, 15 33 39-3de683c4

Ivana Tilešová

ivana.tilesova@gmail.com

Photo 24-08-2019, 15 33 39-3de683c4

Ivana Tilešová

ivana.tilesova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch., Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD., MgA. Matúš Cepka

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch., Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD., MgA. Matúš Cepka