A to máš navždy???

Téma: Šperk & Čas
Výstup: 3 videá

Čo pre mňa znamená šperk? Zaoberala som sa skúmaním vlastných šperkov a tela. Pracujem so svojím tetovaním ako s večným šperkom. A reagujem na otázku rodičov… „A to máš navždy???“ …Áno mama… navždy….

Ivana Tilešová

1. roč.

Mgr.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Šperk, Sklo a Keramika

ivana.tilesova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ivana Tilešová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?