Anihilácia

Anihilácia je procesom vo fyzike elementárnych častíc, ktorý môže nastať, keď sa zrazí častica so svojou antičasticou. Pôvodné častice zanikajú a ich hmota sa premení na akúsi formu energie. Zničenie, zmiznutie, zánik častice premenou na iné častice.
V tejto práci objavujem pomocou rôznych mediálnych prístupov – maľba, zvuk, text, inštalácia – rozlišné formy toho aké je to približovať sa k ideálu Neočloveka a otváram možnosti ho skúmať, čítať v ňom a učiť sa objavovať nové konotácie, ktoré je schopný poskytnúť, ponáram sa v asociáciach, ktoré mi tento kocept našepkáva. Po roku práce s touto tématikou mám pocit, že začínam vidieť jasnejšie než predtým smer, ktorým sa uberám.

Inštálácia s názvom Contact with dematerialization II, ktorú som mal možnosť uskutočniť v rezidenčnom ateliéri Soren behom jedného týždňa sa stala akýmsi záchytným bodom celej semestrálnej práce. Svetlom maľujem priestor a zvukom ho napínam na rám, pretavujem ľudskú esenciu do nového obrazu. Transmutujem igelitový materiál do portálovej formy, ktorá napriek svojej umelosti pôsobí značne živo. Je to organizmus, ktorý dýcha, hýbe sa, mení farby a má hlas. Dá sa ho dotknúť a dá sa v ňom blúdiť a objavovať. Rozpráva. Je to portál do neurónových sietí a synapsií Neočloveka. Vizuálom hovorí o esencii prítomnej existencie spojenej s transhumánnym pokrokom. V inštalácií sa objavuje aj text v binárnom kóde, ktorý je pri vstupe a v jednom (zatiaľ) dostupnom priestore. Dá sa preložiť pomocou online aplikácie. Po vstupe do vnútra sa na pravej strane píše názov inštalácie a po prejdení do vedľajšieho priestoru nachádzame text preložený ako “you are neohuman”. Otváram tým otázky, ktoré sa týkajú identity ľudskej bytosti, tak ako ju poznáme vo vzťahu s technologickým ponímaním ľudského tela.

“Prečo si si taký istý/á, že nie si biologický stroj? Že všetky tvoje city nie sú len hormonálny program, ktorý naprogramovala príroda, aby si sa ty rozmnožil/a? Aby si sa správal/a podľa predurčených vzorcov. Zvážil/a si niekedy možnosť, že jediný rozdiel medzi umelou inteligenciou a nami je pôvod našeho kódu?”

Do inštalácie je zapojený aj zvukový fragment, ktorý som zložil z akustických aj digitálnych zvukov za pomoci modulátoru a nahrávacích zariadení. Spájam ho s autorským (hlasovo digitalizovaným) čítaním poézie, ktorá sa priamo stretáva s tématikou, o ktorej uvažujem.

Prácu dopĺňam nakoniec len jedným obrazom. A to 135x135cm formátom zo série kozmonautov s názvom Neohuman III.

Patrik Hujo

4. roč.

Bc.

Ateliér mal+by

Maliarstvo

Pat.Hujo@gmail.com

0948622932

Ďalšie príspevky študentky*ta

Patrik Hujo

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Maliarstvo

Hľadáte niekoho alebo niečo?