BRUTAL (Koncept) • Igor Kováč

BRUTAL (Koncept): Igor Kováč

Mojim zámerom bolo vytvoriť koncepciu vlastnej značky zaoberajúcej sa výrobou a predajom autorského skla ručnej výroby.
Ideou značky je tvorba úžitkového skla s uplatnením vlastnej autorskej technológie, rozvinutej počas štúdia na VŠVU. Táto technológia je založená na surovom dekorovaní skla rezaním na diamantovej píle a osekávaní materiálu dlátami.
Nosným predmetom produktového portfólia je váza. Portfólio produktov je založené na variabilnosti tvarov, farieb, veľkostí a možností surového povrchového opracovania výrobku. Návrhy okrem dostupných technologických možností výroby zohľadňujú aj finančné aspekty podnikateľskej činnosti.
Popri dizajne skla som vypracoval aj návrh modulárnych soklov, ktoré majú slúžiť na prezentáciu produktov v dizajnových obchodoch na Slovensku a v okolitých krajinách. Tie sú navrhnuté tak, aby sa efektívne prispôsobili ktorémukoľvek interiéru predajne či galérie a zároveň dotvárali surovú atmosféru značky.

Share on facebook
Zdieľať

BRUTAL (Koncept) • Igor Kováč

BRUTAL (Koncept): Igor Kováč

Mojim zámerom bolo vytvoriť koncepciu vlastnej značky zaoberajúcej sa výrobou a predajom autorského skla ručnej výroby.
Ideou značky je tvorba úžitkového skla s uplatnením vlastnej autorskej technológie, rozvinutej počas štúdia na VŠVU. Táto technológia je založená na surovom dekorovaní skla rezaním na diamantovej píle a osekávaní materiálu dlátami.
Nosným predmetom produktového portfólia je váza. Portfólio produktov je založené na variabilnosti tvarov, farieb, veľkostí a možností surového povrchového opracovania výrobku. Návrhy okrem dostupných technologických možností výroby zohľadňujú aj finančné aspekty podnikateľskej činnosti.
Popri dizajne skla som vypracoval aj návrh modulárnych soklov, ktoré majú slúžiť na prezentáciu produktov v dizajnových obchodoch na Slovensku a v okolitých krajinách. Tie sú navrhnuté tak, aby sa efektívne prispôsobili ktorémukoľvek interiéru predajne či galérie a zároveň dotvárali surovú atmosféru značky.

Share on facebook
Zdieľať

BRUTAL (Koncept) • Igor Kováč

BRUTAL (Koncept): Igor Kováč

Mojim zámerom bolo vytvoriť koncepciu vlastnej značky zaoberajúcej sa výrobou a predajom autorského skla ručnej výroby.
Ideou značky je tvorba úžitkového skla s uplatnením vlastnej autorskej technológie, rozvinutej počas štúdia na VŠVU. Táto technológia je založená na surovom dekorovaní skla rezaním na diamantovej píle a osekávaní materiálu dlátami.
Nosným predmetom produktového portfólia je váza. Portfólio produktov je založené na variabilnosti tvarov, farieb, veľkostí a možností surového povrchového opracovania výrobku. Návrhy okrem dostupných technologických možností výroby zohľadňujú aj finančné aspekty podnikateľskej činnosti.
Popri dizajne skla som vypracoval aj návrh modulárnych soklov, ktoré majú slúžiť na prezentáciu produktov v dizajnových obchodoch na Slovensku a v okolitých krajinách. Tie sú navrhnuté tak, aby sa efektívne prispôsobili ktorémukoľvek interiéru predajne či galérie a zároveň dotvárali surovú atmosféru značky.

Share on facebook
Zdieľať

Igor Kováč

igorkovac7796@gmail.com

421911937788

Igor Kováč

igorkovac7796@gmail.com

421911937788

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc. Mgr. art. Patrik Illo

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc. Mgr. art. Patrik Illo