Coffee and Tea

Moja práca sa skladá z návrhu sedacieho nábytku so stolíkom a z návrhu interiéru Coffee and Tea. Sedenie bolo inšpirované štruktúrou prírodných prvkov, ktoré sa skladá zo segmentov opakujúcich sa tvarov a tým sa vytvára samotné sedenie. Jednotlivé segmenty majú rozličnú veľkosť kvôli dosiahnutiu ergonomicky pohodlného kresla, ktoré je navrhnuté z mäkkého materiálu. Otočný stolík je exentricky zabudovaný do sedenia kvôli dosiahnutiu komfortu. Pohyb zvukových vĺn, šírenie zvuku a informácií v kaviarni je ideou návrhu interiéru aj sedenia. Pri používaní kresla sa tvar sedenia zmení a tým sa vytvára samotný pohyb solitéru. V interiéri je zakomponovaná idea vlnenia a pohybu pri zníženom strope aj na stenách. Do zníženého stropu je zabudované osvetlenie, ktoré vytvára príjemnú atmosféru. Farebnosť sedenia je možné kombinovať podľa vlastného vkusu, alebo farebnosti interiéru. Výsledok a význam celej práce je samotné riešenie a realizovanie môjho solitéru. Kreslo je zhotovené z tvrdého molitanu, ktoré je očalúnené látkou a súčasťou je aj stolík vyrobený z dreveného materiálu. Môj projek má experimentálny význam s realizovaním veľkorozmerného sedenia.

This bachelor thesis consists of two desings; one of a sitting furniture with a coffee table and an interior design named Coffee and Tea. The seating was inspired by different structures of natural elements and it was created by repetition of several segments of shapes. Thanks to smooth material and segments of different sizes, an ergonomically suitable chair was designed.
To achieve the highest comfort, a rotating table is eccentrically build in to seat.
Movement of acoustic waves, extension of sound and information in a given cafe is the idea of interior design and also of the sitting. While sitting in the armchair the shape of seat changes and it creates the movement of solitaire itself. The idea of motion and waving is incorporated in the interior also via lowered ceiling and on walls. There is built-in light in the lowered ceiling and it crates a pleasant atmosphere.
Colouring of seats can be combined based on our taste or colouring of given interior.
The main goal and result of this work is the realisation of my solitair. The armchair is made of hard foam ruber with fabric upholstery and the matching coffee table is made of wooden material. My project is experimental and realizes oversized seating.

Veronika Pintérová

4. roč.

Bc.

Ateliér interiérového dizajnu

Dizajn

veronikapinterova1997@gmail.com

0911291352

Ďalšie príspevky študentky*ta

Veronika Pintérová

2-5b453dc9

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?