Skedio – servisný stojan pre lyže:

Úlohou semestrálnej práce bolo navrhnúť produkt, ktorý sa účelom a dizajnom dokáže začleniť do portfolia firmy Egoé. Ide o spoluprácu, počas ktorej prebiehali konzultácie priamo s kreatívnym vedením tejto firmy. Jedným z výsledných návrhov je servisný stojan pre lyže Skedio, ktorý typovo zapadá do portfolia produktov Egoé MOVE.

Servisný stojan pre lyže spája dve hlavné funkcie – priestor na odloženie lyží a možnosť ich servisovania. Je kompatibilný so všetkými druhmi a veľkosťami lyží a zároveň priestorovo nenáročný. Charakteristika stojanu spočíva v jednoduchej estetike, ktorá súčasne vyzdvihuje grafiku výstroje. Tá je vnímaná ako oživenie miestnosti, v ktorej sa nachádza. Pridanou hodnotou je servisné rameno pre vykonávanie základnej údržby lyží. Ide najmä o voskovanie a brúsenie hrán, vďaka čomu sa výrazne zlepšia ich vlastnosti na zjazdovke.

Hlavným dôvodom pracovania na projekte je absencia podobných stojanov na trhu, ktoré spájajú vyššie uvedené funkcie. Ľudia majú častokrát lyžiarsku výstroj jednoducho pohodenú v pivnicach rodinných domov či bytoviek, kde sa poškodzujú a tvoria neporiadok. Zámerom je vytvoriť ucelený a funkčný produkt, ktorý tieto problémy rieši. Servis lyží vyžaduje istú dávku trpezlivosti a času, preto si ho nedovolí každý vykonávať v domácom prostredí sám. Tým pádom je ponechaný špecializovanému servisu, čím sa zyvšujú náklady spojené stýmto športom. Úlohou servisného stojanu je ukázať, že na to niesú potrebné zložité, špeciálne nástroje a prostredníctvom starostlivosti o lyže zlepšiť vzťah ku tomuto športu.

Dizajn stojanu je navrhnutý v súlade s výrobnými princípmi firmy EGOÉ, ktorej hlavnými vlastnosťami je jednoduchosť výroby, materiálov a nedekoratívnosť. V súvislosti s tým sú zvolené materiály ako oceľový plech a drevo. Súčasti z ocele sú vyrezávané z plechu jednotnej hrúbky a ohýbané do požadovaného tvaru, čo zaručuje jednoduchosť výroby. Všetky konštrukčné spoje sú rozoberateľné. Časti z dreva pôsobia esteticky a zároveň sú funkčné, taktiež vytvárajú materiálový kontrast. Gumené časti slúžia ako ochranný prvok proti poškriabaniu lyží a v celkovom kontexte sú zasadené tak, aby nepôsobili rušivým dojmom. Servisné rameno má dve funkcie – v zloženom stave funguje ako opora lyží proti pohybu či vypadnutiu zo stojanu, v rozloženej verzii poskytuje stabilný pracovný priestor pre servis. Stojan je zavesený na stene, vďaka čomu lyže pôsobia ako obraz v interiéri.

Georgios Somarakis

2. roč.

Bc.

Industrial Design

Dizajn

jorgo.somarakis@gmail.com

421907140060

Ďalšie príspevky študentky*ta

Georgios Somarakis

DSCF0988-min-04641c2c

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?