U J I - kolekcia prútených noší

U J I je kolekcia troch prútených noší, ktoré vznikli ako semestrálna práca na tému „Tradícia netradične“. Cieľom bolo vytvoriť produkty s presahom tradičných remesiel, ktoré sa dokážu dizajnovo zaradiť do súčasného prostredia. Každá noša z kolekcie obsahuje rovnaké tvarové či materiálové prvky, no zároveň sa od seba navzájom odlišujú. Zatiaľ čo jedna je napríklad vhodnejšia na nákup či vychádzku do mesta, ďalšia je prakticky využiteľná najmä v prírode či parku. Všetky však umožňujú prenášanie tašiek ľubovoľných rozmerov či tvarov. Samotné prútené telo je vhodné na prenos rozmerovo väčších objektov, pričom ale hlavná funkcia spočíva v zavesení akejkoľvek tašky/igelitky o hornú časť noše. Tie sa následne zaistia proti pohybu elastickou gumou ktorá zároveň funguje ako estetický prvok. Každá noša je vypletaná vŕbovým prútom okolo kovovej kostry, ktorá v hornej časti tvorí hlavný funkčný prvok – akýsi „hrebeň“. Práca vznikla aj vďaka „tandemu“ s košíkarom, pánom Jánom Zemanom. 

Georgios Somarakis

3. roč.

Bc.

Industrial Design

Dizajn

jorgo.somarakis@gmail.com

0907140060

Ďalšie príspevky študentky*ta

Georgios Somarakis

titulks-01-504350d5

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?