Fenomén stromu po zásahu bleskom

Prvú časť semestra v Laboratóriu ilustrácie na katedre Grafika a iné médiá, sme venovali workshopu drevorezu. Cieľom bolo nie len vyskúšať si túto techniku v nadrozmernom formáte, ale skúsiť pracovať s obrábacími nástrojmi ako je ponorná fréza, karbobrúska, priamočiara píla, etc. Ťažiskom tohto workshopu bola aj spolupráca medzi nami, keďže manipulácia s tak veľkými a ťažkými formátmi v dielni pri tlačení nie je jednoduchá.

Mojim výstupom sa stali tri varianty grafiky v rozmeroch cca 150×120cm, postupne odrývaný drevorez v troch farbách do 16mm MDF dosky. 

 

Motív stromu usmrteného zásahom blesku som intenzívne skúmala pozorovaním ešte v lete, kedy som sa s takými objektami stretávala pravidelne po častých letných búrkach v Malých Karpatoch a v tejto fascinácii som pokračovala aj na jeseň. Skúmala som jeho fenomenológiu a rôzne vplyvy, ktoré tvarujú spôsob jeho zničenia z teoretických aspektov, až som sa dostala ku kresebným štúdiám. Po výskume ako taký strom (ne)funguje som začala kresliť automaticky, poučená jeho typológiou, vďaka čomu vzniklo niekoľko malých kresieb takýchto “vymyslených”, často až abstraktných objektov. Dokopy som ich nakreslila 72 kresieb, pričom ich kvantitatívnosť neskôr spočívala hlavne v akejsi osobnej arteterapii. Jednu z nich som posunula do viac popisnej polohy v technike drevorezu.

Pri tomto motíve ma zaujala najmä jeho protichodnosť: príroda proti prírode, ľudia proti ľuďom, sám proti sebe. Popri vyrezávaní som si jeho význam projektovala na spoločenské názory, s ktorými nesúhlasím a ktoré ma hnevajú. Stal sa pre mňa symbolom napätej atmosféry spôsobenej silnou polarizáciou v krajine. Rovnako ma bavila morbídnosť spojenia námetu so samotnou technikou – mŕtvy strom vyrezávam do dosky a otláčam na papier. 

Lívia Suchá

3. roč.

Bc.

Laboratórium ilustrácie

Grafika a iné médiá

sucha.livia@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lívia Suchá

karty-vrukach-liviasucha-3d6c31d1

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?