Niekto s Taškou

Niekto s Taškou je fiktívny dvojcharakter, resp. spojenie dvoch charakterov v jeden.

,,Niekto” (človek) sa ocitne v neznámom svete, kde spoločnosť nepozná odievanie a chodí  stále nahá. ,,Niekto” sa zľakne, hanbí a bojí sa, pretože nie je jeho obyčajom kráčať po svete taký nahý, otvorený všetkým. Hľadá čokoľvek, čím by sa mohol zahaliť a tak mu ako prvá pod ruku príde plastová nákupná ,,Taška”, ktorú nájde odhodenú na zemi. Až keď sa do nej oblečie, všimne si, že ,,Taška” je živá a tak sa snaží nájsť úkryt. Zatiaľ čo ,,Niekto” zisťuje kým je, a že nie je potrebné sa báť, ,,Taška” sa zas zdôveruje so svojim trápením, ktorým je jej vlastná existencia. Ako sa z produktu vytvoreného človekom stane odpad na zemi, ktorý zahlcuje našu planétu? V priebehu ich spoločnej cesty po neznámej krajine prechádzajú obaja katarziou. Vyslovené krízy a problémy, podpora jeden druhému dopomôžu k uvedomeniu. ,,Niekto” sa už viac nechce schovať a ku koncu príbehu sa z ,,Tašky” vyzlečie. Už viac nehľadá úkryt, namiesto toho plní prianie ,,Tašky”, zmierenej so svojim osudom, ktorým je jej umiestnenie do separé. Príbeh končí ich rozlúčkou.

Niekto s Taškou je príbeh o hľadaní samého seba, o otázkach vlastnej existencie a v neposlednom rade o priateľstve. 

 

Mojim cieľom tento semester bolo vychádzať z komfortnej zóny a tak som skúsila rôzne techniky – kresba, maľba akrylom, digitálna kresba a manipulácie, koláž, linoryt a modelovanie s kerahmotou. Založila som si skicár – Nápadovník, kde sa nachádza 96 záznamov. Z výberu týchto podkladov som nakoniec vyskladala zin, ktorý sa stal mojim výstupom. 

Lívia Suchá

2. roč.

Bc.

Ateliér ilustrácie a grafiky

Grafika a iné médiá

sucha.livia@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lívia Suchá

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?