Hidden Fruit

Vytvorením kolekcie dezénov s názvom “Hidden Fruits” som sa pokúsila upriamiť pozronosť na to čo je skryté. Klitoris je nie len ukrytou časťou ženského tela, ale aj tabuizovanou témou v spoločnosti. Motívy použité v dezénoch sú štylizovaným zobrazením klitorisu a výrazná farebná paleta poukazuje na dôležitosť hovoriť a vnímať klitoris ako prirodenú a krásnu súčasť ženského bytia. 

 

 

Margaréta Miková

2. roč.

Bc.

Ateliér textilného dizajnu

Textilná tvorba

margaretmikova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Margaréta Miková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?