Marta• Charlota Horáková

Marta

Na voľné zadanie som sa rozhodla vizuálne spracovať recepty mojej prababičky. Tieto recepty pre mňa neznamenajú len jedlo, ale aj pocity a spomienky na čas strávený v prítomnosti nie len vynikajúcej kuchárky ale predovšetkým nekonečne inšpiratívnej osoby a hlavy našej rodiny. Z toho dôvodu neilustrujem len recepty ale aj rôzne pohľady na jej byt. Vybrala som si svoje obľúbené zátišia, zákutia a miesta, kde sa odohrávali rôzne rodinné udalosti. Výsledným výstupom by mala byť kniha zložená prevažne z receptov a obrázkov. 

Share on facebook
Zdieľať

Marta• Charlota Horáková

Marta

Na voľné zadanie som sa rozhodla vizuálne spracovať recepty mojej prababičky. Tieto recepty pre mňa neznamenajú len jedlo, ale aj pocity a spomienky na čas strávený v prítomnosti nie len vynikajúcej kuchárky ale predovšetkým nekonečne inšpiratívnej osoby a hlavy našej rodiny. Z toho dôvodu neilustrujem len recepty ale aj rôzne pohľady na jej byt. Vybrala som si svoje obľúbené zátišia, zákutia a miesta, kde sa odohrávali rôzne rodinné udalosti. Výsledným výstupom by mala byť kniha zložená prevažne z receptov a obrázkov. 

Share on facebook
Zdieľať

Marta• Charlota Horáková

Marta

Na voľné zadanie som sa rozhodla vizuálne spracovať recepty mojej prababičky. Tieto recepty pre mňa neznamenajú len jedlo, ale aj pocity a spomienky na čas strávený v prítomnosti nie len vynikajúcej kuchárky ale predovšetkým nekonečne inšpiratívnej osoby a hlavy našej rodiny. Z toho dôvodu neilustrujem len recepty ale aj rôzne pohľady na jej byt. Vybrala som si svoje obľúbené zátišia, zákutia a miesta, kde sa odohrávali rôzne rodinné udalosti. Výsledným výstupom by mala byť kniha zložená prevažne z receptov a obrázkov. 

Share on facebook
Zdieľať

Charlota Horáková

charlota.r.horakova@gmail.com

Charlota Horáková

charlota.r.horakova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD.; Peter Augustovič, akad.mal; Mgr. art Štefan Oslej

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD.; Peter Augustovič, akad.mal; Mgr. art Štefan Oslej