Obal na myšlienky, izolácia • Veronika Pániková

Obal na myšlienky, izolácia

Zadaním bola téma Obal ako produkt. Rozhodla som sa riešiť svoj vlastný problém. Teraz, keď som väčšinu času doma potrebujem sa neustále izolovať. Izba s mojou sestrou je večným problémom. Doma nemám pokoj a ani priestor na prácu. Tento problém je zrejme počas pandémie problémom viacerých. Keďže som počas navrhovania zistila, že na dokonalé odizolovanie vonkajších podnetov stačí zamedziť zvuk a obraz rozhodla som sa objekt situovať na oči a uši. Obal na myšlienky nám poskytuje viacero možností. Môžeme vidieť v rôznych farbách vďaka posúvajúcim farebným fóliám a taktiež úplne zamedziť videniu.

Share on facebook
Zdieľať

Obal na myšlienky, izolácia • Veronika Pániková

Obal na myšlienky, izolácia

Zadaním bola téma Obal ako produkt. Rozhodla som sa riešiť svoj vlastný problém. Teraz, keď som väčšinu času doma potrebujem sa neustále izolovať. Izba s mojou sestrou je večným problémom. Doma nemám pokoj a ani priestor na prácu. Tento problém je zrejme počas pandémie problémom viacerých. Keďže som počas navrhovania zistila, že na dokonalé odizolovanie vonkajších podnetov stačí zamedziť zvuk a obraz rozhodla som sa objekt situovať na oči a uši. Obal na myšlienky nám poskytuje viacero možností. Môžeme vidieť v rôznych farbách vďaka posúvajúcim farebným fóliám a taktiež úplne zamedziť videniu.

Share on facebook
Zdieľať

Obal na myšlienky, izolácia • Veronika Pániková

Obal na myšlienky, izolácia

Zadaním bola téma Obal ako produkt. Rozhodla som sa riešiť svoj vlastný problém. Teraz, keď som väčšinu času doma potrebujem sa neustále izolovať. Izba s mojou sestrou je večným problémom. Doma nemám pokoj a ani priestor na prácu. Tento problém je zrejme počas pandémie problémom viacerých. Keďže som počas navrhovania zistila, že na dokonalé odizolovanie vonkajších podnetov stačí zamedziť zvuk a obraz rozhodla som sa objekt situovať na oči a uši. Obal na myšlienky nám poskytuje viacero možností. Môžeme vidieť v rôznych farbách vďaka posúvajúcim farebným fóliám a taktiež úplne zamedziť videniu.

Share on facebook
Zdieľať
Bez názvu-1-0576dc55

Veronika Pániková

ve.panikova@gmail.com

Bez názvu-1-0576dc55

Veronika Pániková

ve.panikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Prípravný kurz dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

odb.as. Václav Kautman akad. soch., doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Mgr. art. Petra Rybanská

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Prípravný kurz dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

odb.as. Václav Kautman akad. soch., doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Mgr. art. Petra Rybanská