Obal na myšlienky, izolácia

Zadaním bola téma Obal ako produkt. Rozhodla som sa riešiť svoj vlastný problém. Teraz, keď som väčšinu času doma potrebujem sa neustále izolovať. Izba s mojou sestrou je večným problémom. Doma nemám pokoj a ani priestor na prácu. Tento problém je zrejme počas pandémie problémom viacerých. Keďže som počas navrhovania zistila, že na dokonalé odizolovanie vonkajších podnetov stačí zamedziť zvuk a obraz rozhodla som sa objekt situovať na oči a uši. Obal na myšlienky nám poskytuje viacero možností. Môžeme vidieť v rôznych farbách vďaka posúvajúcim farebným fóliám a taktiež úplne zamedziť videniu.

Veronika Pániková

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz dizajnu

Dizajn

ve.panikova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Veronika Pániková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?