Hra - Čakanie na Veroniku

Zadaním bola téma autoportrét. Po dlhom spoznávaní samej seba som zistila, že mojou najrezonujúcejšou vlastnosťou je pomalosť. Prejavovala sa už od prezliekania pri skrinke v škôlke, pokračovala meškaním na stretnutia s kamarátmi, alebo neskorými príchodmi do školy. Najprv som premýšľala, ako by som ľuďom mohla vynahradiť čas, ktorý strávili čakaním na mňa. Rozhodla som sa nahradiť samu seba. Čakajúci spustí moju hernú aplikáciu a má možnosť prejsť si akýmsi procesom. Kedy si na mne najprv vybíja hnev a počas hrania sa mu snažím zdeliť informáciu, ktorá by mohla pomôcť lepšie pochopiť môj životný štýl a taktiež sa na chvíľu zastaviť v dnešnom uponáhľanom svete. Pochopiť, že čakanie nemusí byť vždy len zlé.

Veronika Pániková

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz dizajnu

Dizajn

ve.panikova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Veronika Pániková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?