Hra – Čakanie na Veroniku • Veronika Pániková

Hra - Čakanie na Veroniku

Zadaním bola téma autoportrét. Po dlhom spoznávaní samej seba som zistila, že mojou najrezonujúcejšou vlastnosťou je pomalosť. Prejavovala sa už od prezliekania pri skrinke v škôlke, pokračovala meškaním na stretnutia s kamarátmi, alebo neskorými príchodmi do školy. Najprv som premýšľala, ako by som ľuďom mohla vynahradiť čas, ktorý strávili čakaním na mňa. Rozhodla som sa nahradiť samu seba. Čakajúci spustí moju hernú aplikáciu a má možnosť prejsť si akýmsi procesom. Kedy si na mne najprv vybíja hnev a počas hrania sa mu snažím zdeliť informáciu, ktorá by mohla pomôcť lepšie pochopiť môj životný štýl a taktiež sa na chvíľu zastaviť v dnešnom uponáhľanom svete. Pochopiť, že čakanie nemusí byť vždy len zlé.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Hra – Čakanie na Veroniku • Veronika Pániková

Hra - Čakanie na Veroniku

Zadaním bola téma autoportrét. Po dlhom spoznávaní samej seba som zistila, že mojou najrezonujúcejšou vlastnosťou je pomalosť. Prejavovala sa už od prezliekania pri skrinke v škôlke, pokračovala meškaním na stretnutia s kamarátmi, alebo neskorými príchodmi do školy. Najprv som premýšľala, ako by som ľuďom mohla vynahradiť čas, ktorý strávili čakaním na mňa. Rozhodla som sa nahradiť samu seba. Čakajúci spustí moju hernú aplikáciu a má možnosť prejsť si akýmsi procesom. Kedy si na mne najprv vybíja hnev a počas hrania sa mu snažím zdeliť informáciu, ktorá by mohla pomôcť lepšie pochopiť môj životný štýl a taktiež sa na chvíľu zastaviť v dnešnom uponáhľanom svete. Pochopiť, že čakanie nemusí byť vždy len zlé.

Zdieľať

Hra – Čakanie na Veroniku • Veronika Pániková

Hra - Čakanie na Veroniku

Zadaním bola téma autoportrét. Po dlhom spoznávaní samej seba som zistila, že mojou najrezonujúcejšou vlastnosťou je pomalosť. Prejavovala sa už od prezliekania pri skrinke v škôlke, pokračovala meškaním na stretnutia s kamarátmi, alebo neskorými príchodmi do školy. Najprv som premýšľala, ako by som ľuďom mohla vynahradiť čas, ktorý strávili čakaním na mňa. Rozhodla som sa nahradiť samu seba. Čakajúci spustí moju hernú aplikáciu a má možnosť prejsť si akýmsi procesom. Kedy si na mne najprv vybíja hnev a počas hrania sa mu snažím zdeliť informáciu, ktorá by mohla pomôcť lepšie pochopiť môj životný štýl a taktiež sa na chvíľu zastaviť v dnešnom uponáhľanom svete. Pochopiť, že čakanie nemusí byť vždy len zlé.

Zdieľať
avatar (2)-c43ce4d4

Veronika Pániková

ve.panikova@gmail.com

avatar (2)-c43ce4d4

Veronika Pániková

ve.panikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Prípravný kurz dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

odb.as. Václav Kautman akad. soch., Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Prípravný kurz dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

odb.as. Václav Kautman akad. soch., Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.