Objekt a priestor v malbe

Ide o zachytenie objektu v maľbe a všetkého, čo sa okolo vzniku objektu dialo. 2 roviny maľby – hardedge minimal, kde sú dominantou farebné plochy s minimálnym zobrazením formy a obsahu a noedge full, kde je zachytený proces a všetko, čo sa deje počas vzniku hardedge minimalu.  Počas tvory minimalistických malieb som si všímala aj priame prostredie okolo plátna, v ktorom tieto maľby vznikali. Nakoľko je veľakrát pri minimal hardedge maľbách proces ich vzniku “neodčítateľný”, zachytila som tento proces separátne.  Takto vznikol konflikt dvoch vzájomne súvisiacich, ale zároveň odporujúcich si malieb.

Eva Bodoova

1. roč.

Mgr.

4. Atelier

Maliarstvo

evina83700@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Eva Bodoova

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Maliarstvo

tumblr_681276ba7ddee1bd887cf3d3ff3caa9f_dfe1f602_2048

Hľadáte niekoho alebo niečo?