písmo ISO • Daniela Paľová

písmo ISO

Písmo bolo pôvodne konštruované v 3D izometrickom priestore tak, aby bolo možné ho čítať z viacerých pohľadov. Svoju podobu si prenieslo do 2D formy a neobsahuje diagonálne ťahy. Pre podporu technického vzhľadu bolo vytlačené na 3D tlačiarni, avšak ako 2D objekt – pomocou fixky pripevnenej k hlavici tlačiarne. Ako sa neskôr ukázalo, táto technika je takmer neskrotiteľná a písmo získalo sem-tam nejaké šrámy, čo mu napokon dodalo charakter. Výsledný plagát je vytlačený rovnakým princípom na fréze.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

písmo ISO • Daniela Paľová

písmo ISO

Písmo bolo pôvodne konštruované v 3D izometrickom priestore tak, aby bolo možné ho čítať z viacerých pohľadov. Svoju podobu si prenieslo do 2D formy a neobsahuje diagonálne ťahy. Pre podporu technického vzhľadu bolo vytlačené na 3D tlačiarni, avšak ako 2D objekt – pomocou fixky pripevnenej k hlavici tlačiarne. Ako sa neskôr ukázalo, táto technika je takmer neskrotiteľná a písmo získalo sem-tam nejaké šrámy, čo mu napokon dodalo charakter. Výsledný plagát je vytlačený rovnakým princípom na fréze.

Zdieľať

písmo ISO • Daniela Paľová

písmo ISO

Písmo bolo pôvodne konštruované v 3D izometrickom priestore tak, aby bolo možné ho čítať z viacerých pohľadov. Svoju podobu si prenieslo do 2D formy a neobsahuje diagonálne ťahy. Pre podporu technického vzhľadu bolo vytlačené na 3D tlačiarni, avšak ako 2D objekt – pomocou fixky pripevnenej k hlavici tlačiarne. Ako sa neskôr ukázalo, táto technika je takmer neskrotiteľná a písmo získalo sem-tam nejaké šrámy, čo mu napokon dodalo charakter. Výsledný plagát je vytlačený rovnakým princípom na fréze.

Zdieľať

Daniela Paľová

danielapalova1@gmail.com

421904281367

Daniela Paľová

danielapalova1@gmail.com

421904281367

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Typolab

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Typolab

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.