Čas – Keď myšlienka ožíva • Zuzana Krenželáková

Čas

„Ak za nami nie je vidieť výsledok, zvykneme považovať taký čas za stratený a zbytočný. Ale náročné úlohy si vyžadujú na prvý pohľad „neproduktívny“ prípravný čas.“

Myseľ je vtedy otvorená, keď jej necháme okná dokorán – vtedy môže dýchať a rozprestrieť krídla.

Vnímaný voľný čas nie je nikdy voľný. Je pod neustálym návalom myšlienok hmýriacich sa od vesmíru k nám. Naše hlavy sú len anténami, cez ktoré prechádzajú surové idey, aby boli následne spracované a vložené do sveta ľudí.

Ak má byť cesta cieľom, tak proces je dopravným prostriedkom.

Share on facebook
Zdieľať

Čas – Keď myšlienka ožíva • Zuzana Krenželáková

Čas

„Ak za nami nie je vidieť výsledok, zvykneme považovať taký čas za stratený a zbytočný. Ale náročné úlohy si vyžadujú na prvý pohľad „neproduktívny“ prípravný čas.“

Myseľ je vtedy otvorená, keď jej necháme okná dokorán – vtedy môže dýchať a rozprestrieť krídla.

Vnímaný voľný čas nie je nikdy voľný. Je pod neustálym návalom myšlienok hmýriacich sa od vesmíru k nám. Naše hlavy sú len anténami, cez ktoré prechádzajú surové idey, aby boli následne spracované a vložené do sveta ľudí.

Ak má byť cesta cieľom, tak proces je dopravným prostriedkom.

Share on facebook
Zdieľať

Čas – Keď myšlienka ožíva • Zuzana Krenželáková

Čas

„Ak za nami nie je vidieť výsledok, zvykneme považovať taký čas za stratený a zbytočný. Ale náročné úlohy si vyžadujú na prvý pohľad „neproduktívny“ prípravný čas.“

Myseľ je vtedy otvorená, keď jej necháme okná dokorán – vtedy môže dýchať a rozprestrieť krídla.

Vnímaný voľný čas nie je nikdy voľný. Je pod neustálym návalom myšlienok hmýriacich sa od vesmíru k nám. Naše hlavy sú len anténami, cez ktoré prechádzajú surové idey, aby boli následne spracované a vložené do sveta ľudí.

Ak má byť cesta cieľom, tak proces je dopravným prostriedkom.

Share on facebook
Zdieľať

Zuzana Krenželáková

krenzelakovazuz@gmail.com

42190513399

Zuzana Krenželáková

krenzelakovazuz@gmail.com

42190513399

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch., ;Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD. ;MgA. Matúš Cepka

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch., ;Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD. ;MgA. Matúš Cepka