Fields • Mária Poláková

Fields

.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Fields • Mária Poláková

Fields

.

Zdieľať

Fields • Mária Poláková

Fields

.

Zdieľať

Mária Poláková

maria.polakova00@gmail.com

421949707714

Mária Poláková

maria.polakova00@gmail.com

421949707714

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

4. Ateliér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru: prof. Ivan Csudai, akad. mal. Asistent: Mgr. art. Michal Černušák, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

4. Ateliér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru: prof. Ivan Csudai, akad. mal. Asistent: Mgr. art. Michal Černušák, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.