ordinaments • Samuel Antol

ordinaments

Ordinamenty sú fragmenty reality – obyčajné objekty, ktoré nie je ťažké nájsť vo verejnom priestore. Kvôli ich obyčajnosti sú prehliadané obyvateľmi mesta. Ak si ich však začneme všímať, odhalíme ich jedinečnosť.
Ordinamenty sú zaznamenané technológiou 3D skenu, ktorá vyberie malé fragmenty z okolitého prostredia. Zvyšok je prenechaný na predstavivosť diváka. Zvuk dopĺňa atmosféru špecifického momentu.
Počas semestra bolo vytvorené webové užívateľské prostredie, ktoré ordinamenty prezentuje a prvá zbierka ordinamentov z Bratislavy a okolia.
 
Ordinaments are fragments of reality – ordinary objects which are not hard to find. The commonness of ordinaments makes them overlooked and underestimated for residents of the city. But a closer look can reveal their uniqueness.
Ordinaments are captured by 3D scanning technology which isolates small fragments from the surroundings, the rest is left to viewer’s imagination. The sound completes the atmosphere of the specific moment.
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

ordinaments • Samuel Antol

ordinaments

Ordinamenty sú fragmenty reality – obyčajné objekty, ktoré nie je ťažké nájsť vo verejnom priestore. Kvôli ich obyčajnosti sú prehliadané obyvateľmi mesta. Ak si ich však začneme všímať, odhalíme ich jedinečnosť.
Ordinamenty sú zaznamenané technológiou 3D skenu, ktorá vyberie malé fragmenty z okolitého prostredia. Zvyšok je prenechaný na predstavivosť diváka. Zvuk dopĺňa atmosféru špecifického momentu.
Počas semestra bolo vytvorené webové užívateľské prostredie, ktoré ordinamenty prezentuje a prvá zbierka ordinamentov z Bratislavy a okolia.
 
Ordinaments are fragments of reality – ordinary objects which are not hard to find. The commonness of ordinaments makes them overlooked and underestimated for residents of the city. But a closer look can reveal their uniqueness.
Ordinaments are captured by 3D scanning technology which isolates small fragments from the surroundings, the rest is left to viewer’s imagination. The sound completes the atmosphere of the specific moment.
Zdieľať

ordinaments • Samuel Antol

ordinaments

Ordinamenty sú fragmenty reality – obyčajné objekty, ktoré nie je ťažké nájsť vo verejnom priestore. Kvôli ich obyčajnosti sú prehliadané obyvateľmi mesta. Ak si ich však začneme všímať, odhalíme ich jedinečnosť.
Ordinamenty sú zaznamenané technológiou 3D skenu, ktorá vyberie malé fragmenty z okolitého prostredia. Zvyšok je prenechaný na predstavivosť diváka. Zvuk dopĺňa atmosféru špecifického momentu.
Počas semestra bolo vytvorené webové užívateľské prostredie, ktoré ordinamenty prezentuje a prvá zbierka ordinamentov z Bratislavy a okolia.
 
Ordinaments are fragments of reality – ordinary objects which are not hard to find. The commonness of ordinaments makes them overlooked and underestimated for residents of the city. But a closer look can reveal their uniqueness.
Ordinaments are captured by 3D scanning technology which isolates small fragments from the surroundings, the rest is left to viewer’s imagination. The sound completes the atmosphere of the specific moment.
Zdieľať
pixel-c115090b

Samuel Antol

s.antol@icloud.com

pixel-c115090b

Samuel Antol

s.antol@icloud.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

MediaLab

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

MediaLab

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.