ordinaments

Ordinamenty sú fragmenty reality – obyčajné objekty, ktoré nie je ťažké nájsť vo verejnom priestore. Kvôli ich obyčajnosti sú prehliadané obyvateľmi mesta. Ak si ich však začneme všímať, odhalíme ich jedinečnosť.
Ordinamenty sú zaznamenané technológiou 3D skenu, ktorá vyberie malé fragmenty z okolitého prostredia. Zvyšok je prenechaný na predstavivosť diváka. Zvuk dopĺňa atmosféru špecifického momentu.
Počas semestra bolo vytvorené webové užívateľské prostredie, ktoré ordinamenty prezentuje a prvá zbierka ordinamentov z Bratislavy a okolia.
 
Ordinaments are fragments of reality – ordinary objects which are not hard to find. The commonness of ordinaments makes them overlooked and underestimated for residents of the city. But a closer look can reveal their uniqueness.
Ordinaments are captured by 3D scanning technology which isolates small fragments from the surroundings, the rest is left to viewer’s imagination. The sound completes the atmosphere of the specific moment.

Samuel Antol

1. roč.

Mgr.

MediaLab

Vizuálna komunikácia

s.antol@icloud.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Samuel Antol

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?