Paula Gogola LS21

LS21

V poslednom semestri som začala experimentovať s vyprázdňovaním kompozície a gestomPokúšam sa narafičiť podobný princíp, ako v kresbe, so skromnejším maliarskym zásahom. Dostala som sa postupne k veľmi radikálnej syntéze vo vyobrazovaní figúrySnažím sa zamerať len na konkrétne segmenty, pripadne voľnou rukou v geste vystihnúť dynamiku tela. Čo sa týka námetov, povedala by som, že sa jedna skôr o akúsi denníkovú výpoveď z posledného obdobia. V tomto cykle pracujem vo viacerých rovinách. Stále sa točím okolo somatickosti a pozorovania vývinu sekundárnych pohlavných znakov, ale taktiež skúmam aj tie vnútorne alebo najpovrchovejšie atribútyktoré súvisia ako s psychológiou, tak so sociálnym hľadiskomProstredníctvom symbolu alegorizujem situácie alebo naratívy, ktoré sa týkajú trans skúsenostiči už v zovšeobecnenej alebo osobnej rovine. V porovnaní s mojou dosavadnou tvorbou, kde vždy dominovala akási melancholickáponurá tendencia/atmosférasnažím sa prostredníctvom priam banálnych alegorických symbolov odľahčiť túto tenziu a vystihnúť v tom skutočnejšiu podstatu, skrz odosobnenejšiu optiku. Pokúšam sa zachytiť akúsi dievčenskosť, naivitu v mienke, pubertálnosť v prežívaníktorá súvisí s novotou osvojeného statusu. taktiež v úrovni materiálovej, kde experimentujem s plátnom ako s osobitným symbolom zachycujem akoby tú najpovrchovejšiu a zároveň najčerstvejšiu vrstvu mojej osobnosti/identity, ktorá priamo súvisí s mojou sociálnou tranzíciouČo ma motivovalo implementovať tuto úroveň do tohto cyklu, keď hovorím o najpovrchovejšej a najpovrchnejšej vrstve, bolo precitnutie, že je to atribútktorý determinuje vývoj všetkých okolnosti súvisiacich s mojim životomkoncepčnom uvažovaní s tým taktiež súvisí segmentovanie jednotlivých časti tela vo figurálnych motívoch, teda upriamujem pozornosť na určite častiktoré, aj keď sa jedna o detaily, menia celu situáciu ohľadne sociálnej percepcie indivídua 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Paula Gogola LS21

LS21

V poslednom semestri som začala experimentovať s vyprázdňovaním kompozície a gestomPokúšam sa narafičiť podobný princíp, ako v kresbe, so skromnejším maliarskym zásahom. Dostala som sa postupne k veľmi radikálnej syntéze vo vyobrazovaní figúrySnažím sa zamerať len na konkrétne segmenty, pripadne voľnou rukou v geste vystihnúť dynamiku tela. Čo sa týka námetov, povedala by som, že sa jedna skôr o akúsi denníkovú výpoveď z posledného obdobia. V tomto cykle pracujem vo viacerých rovinách. Stále sa točím okolo somatickosti a pozorovania vývinu sekundárnych pohlavných znakov, ale taktiež skúmam aj tie vnútorne alebo najpovrchovejšie atribútyktoré súvisia ako s psychológiou, tak so sociálnym hľadiskomProstredníctvom symbolu alegorizujem situácie alebo naratívy, ktoré sa týkajú trans skúsenostiči už v zovšeobecnenej alebo osobnej rovine. V porovnaní s mojou dosavadnou tvorbou, kde vždy dominovala akási melancholickáponurá tendencia/atmosférasnažím sa prostredníctvom priam banálnych alegorických symbolov odľahčiť túto tenziu a vystihnúť v tom skutočnejšiu podstatu, skrz odosobnenejšiu optiku. Pokúšam sa zachytiť akúsi dievčenskosť, naivitu v mienke, pubertálnosť v prežívaníktorá súvisí s novotou osvojeného statusu. taktiež v úrovni materiálovej, kde experimentujem s plátnom ako s osobitným symbolom zachycujem akoby tú najpovrchovejšiu a zároveň najčerstvejšiu vrstvu mojej osobnosti/identity, ktorá priamo súvisí s mojou sociálnou tranzíciouČo ma motivovalo implementovať tuto úroveň do tohto cyklu, keď hovorím o najpovrchovejšej a najpovrchnejšej vrstve, bolo precitnutie, že je to atribútktorý determinuje vývoj všetkých okolnosti súvisiacich s mojim životomkoncepčnom uvažovaní s tým taktiež súvisí segmentovanie jednotlivých časti tela vo figurálnych motívoch, teda upriamujem pozornosť na určite častiktoré, aj keď sa jedna o detaily, menia celu situáciu ohľadne sociálnej percepcie indivídua 

Zdieľať

Paula Gogola LS21

LS21

V poslednom semestri som začala experimentovať s vyprázdňovaním kompozície a gestomPokúšam sa narafičiť podobný princíp, ako v kresbe, so skromnejším maliarskym zásahom. Dostala som sa postupne k veľmi radikálnej syntéze vo vyobrazovaní figúrySnažím sa zamerať len na konkrétne segmenty, pripadne voľnou rukou v geste vystihnúť dynamiku tela. Čo sa týka námetov, povedala by som, že sa jedna skôr o akúsi denníkovú výpoveď z posledného obdobia. V tomto cykle pracujem vo viacerých rovinách. Stále sa točím okolo somatickosti a pozorovania vývinu sekundárnych pohlavných znakov, ale taktiež skúmam aj tie vnútorne alebo najpovrchovejšie atribútyktoré súvisia ako s psychológiou, tak so sociálnym hľadiskomProstredníctvom symbolu alegorizujem situácie alebo naratívy, ktoré sa týkajú trans skúsenostiči už v zovšeobecnenej alebo osobnej rovine. V porovnaní s mojou dosavadnou tvorbou, kde vždy dominovala akási melancholickáponurá tendencia/atmosférasnažím sa prostredníctvom priam banálnych alegorických symbolov odľahčiť túto tenziu a vystihnúť v tom skutočnejšiu podstatu, skrz odosobnenejšiu optiku. Pokúšam sa zachytiť akúsi dievčenskosť, naivitu v mienke, pubertálnosť v prežívaníktorá súvisí s novotou osvojeného statusu. taktiež v úrovni materiálovej, kde experimentujem s plátnom ako s osobitným symbolom zachycujem akoby tú najpovrchovejšiu a zároveň najčerstvejšiu vrstvu mojej osobnosti/identity, ktorá priamo súvisí s mojou sociálnou tranzíciouČo ma motivovalo implementovať tuto úroveň do tohto cyklu, keď hovorím o najpovrchovejšej a najpovrchnejšej vrstve, bolo precitnutie, že je to atribútktorý determinuje vývoj všetkých okolnosti súvisiacich s mojim životomkoncepčnom uvažovaní s tým taktiež súvisí segmentovanie jednotlivých časti tela vo figurálnych motívoch, teda upriamujem pozornosť na určite častiktoré, aj keď sa jedna o detaily, menia celu situáciu ohľadne sociálnej percepcie indivídua 

Zdieľať

Paula Gogola

pg419@centrum.sk

Paula Gogola

pg419@centrum.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Atelier mal+by

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Atelier mal+by

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.