Paula Gogola LS21

LS21

V poslednom semestri som začala experimentovať s vyprázdňovaním kompozície a gestomPokúšam sa narafičiť podobný princíp, ako v kresbe, so skromnejším maliarskym zásahom. Dostala som sa postupne k veľmi radikálnej syntéze vo vyobrazovaní figúrySnažím sa zamerať len na konkrétne segmenty, pripadne voľnou rukou v geste vystihnúť dynamiku tela. Čo sa týka námetov, povedala by som, že sa jedna skôr o akúsi denníkovú výpoveď z posledného obdobia. V tomto cykle pracujem vo viacerých rovinách. Stále sa točím okolo somatickosti a pozorovania vývinu sekundárnych pohlavných znakov, ale taktiež skúmam aj tie vnútorne alebo najpovrchovejšie atribútyktoré súvisia ako s psychológiou, tak so sociálnym hľadiskomProstredníctvom symbolu alegorizujem situácie alebo naratívy, ktoré sa týkajú trans skúsenostiči už v zovšeobecnenej alebo osobnej rovine. V porovnaní s mojou dosavadnou tvorbou, kde vždy dominovala akási melancholickáponurá tendencia/atmosférasnažím sa prostredníctvom priam banálnych alegorických symbolov odľahčiť túto tenziu a vystihnúť v tom skutočnejšiu podstatu, skrz odosobnenejšiu optiku. Pokúšam sa zachytiť akúsi dievčenskosť, naivitu v mienke, pubertálnosť v prežívaníktorá súvisí s novotou osvojeného statusu. taktiež v úrovni materiálovej, kde experimentujem s plátnom ako s osobitným symbolom zachycujem akoby tú najpovrchovejšiu a zároveň najčerstvejšiu vrstvu mojej osobnosti/identity, ktorá priamo súvisí s mojou sociálnou tranzíciouČo ma motivovalo implementovať tuto úroveň do tohto cyklu, keď hovorím o najpovrchovejšej a najpovrchnejšej vrstve, bolo precitnutie, že je to atribútktorý determinuje vývoj všetkých okolnosti súvisiacich s mojim životomkoncepčnom uvažovaní s tým taktiež súvisí segmentovanie jednotlivých časti tela vo figurálnych motívoch, teda upriamujem pozornosť na určite častiktoré, aj keď sa jedna o detaily, menia celu situáciu ohľadne sociálnej percepcie indivídua 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Paula Gogola LS21

LS21

V poslednom semestri som začala experimentovať s vyprázdňovaním kompozície a gestomPokúšam sa narafičiť podobný princíp, ako v kresbe, so skromnejším maliarskym zásahom. Dostala som sa postupne k veľmi radikálnej syntéze vo vyobrazovaní figúrySnažím sa zamerať len na konkrétne segmenty, pripadne voľnou rukou v geste vystihnúť dynamiku tela. Čo sa týka námetov, povedala by som, že sa jedna skôr o akúsi denníkovú výpoveď z posledného obdobia. V tomto cykle pracujem vo viacerých rovinách. Stále sa točím okolo somatickosti a pozorovania vývinu sekundárnych pohlavných znakov, ale taktiež skúmam aj tie vnútorne alebo najpovrchovejšie atribútyktoré súvisia ako s psychológiou, tak so sociálnym hľadiskomProstredníctvom symbolu alegorizujem situácie alebo naratívy, ktoré sa týkajú trans skúsenostiči už v zovšeobecnenej alebo osobnej rovine. V porovnaní s mojou dosavadnou tvorbou, kde vždy dominovala akási melancholickáponurá tendencia/atmosférasnažím sa prostredníctvom priam banálnych alegorických symbolov odľahčiť túto tenziu a vystihnúť v tom skutočnejšiu podstatu, skrz odosobnenejšiu optiku. Pokúšam sa zachytiť akúsi dievčenskosť, naivitu v mienke, pubertálnosť v prežívaníktorá súvisí s novotou osvojeného statusu. taktiež v úrovni materiálovej, kde experimentujem s plátnom ako s osobitným symbolom zachycujem akoby tú najpovrchovejšiu a zároveň najčerstvejšiu vrstvu mojej osobnosti/identity, ktorá priamo súvisí s mojou sociálnou tranzíciouČo ma motivovalo implementovať tuto úroveň do tohto cyklu, keď hovorím o najpovrchovejšej a najpovrchnejšej vrstve, bolo precitnutie, že je to atribútktorý determinuje vývoj všetkých okolnosti súvisiacich s mojim životomkoncepčnom uvažovaní s tým taktiež súvisí segmentovanie jednotlivých časti tela vo figurálnych motívoch, teda upriamujem pozornosť na určite častiktoré, aj keď sa jedna o detaily, menia celu situáciu ohľadne sociálnej percepcie indivídua 

Zdieľať

Paula Gogola LS21

LS21

V poslednom semestri som začala experimentovať s vyprázdňovaním kompozície a gestomPokúšam sa narafičiť podobný princíp, ako v kresbe, so skromnejším maliarskym zásahom. Dostala som sa postupne k veľmi radikálnej syntéze vo vyobrazovaní figúrySnažím sa zamerať len na konkrétne segmenty, pripadne voľnou rukou v geste vystihnúť dynamiku tela. Čo sa týka námetov, povedala by som, že sa jedna skôr o akúsi denníkovú výpoveď z posledného obdobia. V tomto cykle pracujem vo viacerých rovinách. Stále sa točím okolo somatickosti a pozorovania vývinu sekundárnych pohlavných znakov, ale taktiež skúmam aj tie vnútorne alebo najpovrchovejšie atribútyktoré súvisia ako s psychológiou, tak so sociálnym hľadiskomProstredníctvom symbolu alegorizujem situácie alebo naratívy, ktoré sa týkajú trans skúsenostiči už v zovšeobecnenej alebo osobnej rovine. V porovnaní s mojou dosavadnou tvorbou, kde vždy dominovala akási melancholickáponurá tendencia/atmosférasnažím sa prostredníctvom priam banálnych alegorických symbolov odľahčiť túto tenziu a vystihnúť v tom skutočnejšiu podstatu, skrz odosobnenejšiu optiku. Pokúšam sa zachytiť akúsi dievčenskosť, naivitu v mienke, pubertálnosť v prežívaníktorá súvisí s novotou osvojeného statusu. taktiež v úrovni materiálovej, kde experimentujem s plátnom ako s osobitným symbolom zachycujem akoby tú najpovrchovejšiu a zároveň najčerstvejšiu vrstvu mojej osobnosti/identity, ktorá priamo súvisí s mojou sociálnou tranzíciouČo ma motivovalo implementovať tuto úroveň do tohto cyklu, keď hovorím o najpovrchovejšej a najpovrchnejšej vrstve, bolo precitnutie, že je to atribútktorý determinuje vývoj všetkých okolnosti súvisiacich s mojim životomkoncepčnom uvažovaní s tým taktiež súvisí segmentovanie jednotlivých časti tela vo figurálnych motívoch, teda upriamujem pozornosť na určite častiktoré, aj keď sa jedna o detaily, menia celu situáciu ohľadne sociálnej percepcie indivídua 

Zdieľať

Paula Gogola

pg419@centrum.sk

Paula Gogola

pg419@centrum.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Atelier mal+by

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Atelier mal+by

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.