Tandemy

Webová platforma “TANDEMY“, slúži ako priestor pre vytvorenie si vlastných objektov na vzdialené periférne vedomie. Tandemy predstavujú prototypy, ktoré spájajú oddelených používateľov prostredníctvom rozličných interakcii. Každý z dvojice objektov vzájomne reaguje na určitý podnet a komunikuje ako médium na dosiahnutie vzdialenej blízkosti.

Počas zimného semestra som sa zamerala na štúdia ohľadom dotykovej terapii, haptickej konektivity či významu fyzických stimulov na naše emócie. Dôvodom bola situácia, kedy sme mali obmedzený kontakt s rodinou a blízkymi. Výsledkom je webová stránka, kde má užívateľ možnosť nájsť riešenia na produkciu tandemov.

Stačí si podľa návodu skonštruovať hardvér, stiahnuť softvér a následne vybrať najbližší predmet, ktorý si vytlačíš v 3D tlačiarni a daruješ ho osobe s ktorou chceš byť v kontakte na diaľku viac netradičným spôsobom.

Viac info: www.tandemy.org

Diana Mrázová

1. roč.

Mgr.

Ateliér multimédií

Vizuálna komunikácia

dida.mrazova@gmail.com

0908888862

Ďalšie príspevky študentky*ta

Diana Mrázová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?