Tandemy • Diana Mrázová

Tandemy

Webová platforma “TANDEMY“, slúži ako priestor pre vytvorenie si vlastných objektov na vzdialené periférne vedomie. Tandemy predstavujú prototypy, ktoré spájajú oddelených používateľov prostredníctvom rozličných interakcii. Každý z dvojice objektov vzájomne reaguje na určitý podnet a komunikuje ako médium na dosiahnutie vzdialenej blízkosti.

Počas zimného semestra som sa zamerala na štúdia ohľadom dotykovej terapii, haptickej konektivity či významu fyzických stimulov na naše emócie. Dôvodom bola situácia, kedy sme mali obmedzený kontakt s rodinou a blízkymi. Výsledkom je webová stránka, kde má užívateľ možnosť nájsť riešenia na produkciu tandemov.

Stačí si podľa návodu skonštruovať hardvér, stiahnuť softvér a následne vybrať najbližší predmet, ktorý si vytlačíš v 3D tlačiarni a daruješ ho osobe s ktorou chceš byť v kontakte na diaľku viac netradičným spôsobom.

Viac info: www.tandemy.org

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Tandemy • Diana Mrázová

Tandemy

Webová platforma “TANDEMY“, slúži ako priestor pre vytvorenie si vlastných objektov na vzdialené periférne vedomie. Tandemy predstavujú prototypy, ktoré spájajú oddelených používateľov prostredníctvom rozličných interakcii. Každý z dvojice objektov vzájomne reaguje na určitý podnet a komunikuje ako médium na dosiahnutie vzdialenej blízkosti.

Počas zimného semestra som sa zamerala na štúdia ohľadom dotykovej terapii, haptickej konektivity či významu fyzických stimulov na naše emócie. Dôvodom bola situácia, kedy sme mali obmedzený kontakt s rodinou a blízkymi. Výsledkom je webová stránka, kde má užívateľ možnosť nájsť riešenia na produkciu tandemov.

Stačí si podľa návodu skonštruovať hardvér, stiahnuť softvér a následne vybrať najbližší predmet, ktorý si vytlačíš v 3D tlačiarni a daruješ ho osobe s ktorou chceš byť v kontakte na diaľku viac netradičným spôsobom.

Viac info: www.tandemy.org

Zdieľať

Tandemy • Diana Mrázová

Tandemy

Webová platforma “TANDEMY“, slúži ako priestor pre vytvorenie si vlastných objektov na vzdialené periférne vedomie. Tandemy predstavujú prototypy, ktoré spájajú oddelených používateľov prostredníctvom rozličných interakcii. Každý z dvojice objektov vzájomne reaguje na určitý podnet a komunikuje ako médium na dosiahnutie vzdialenej blízkosti.

Počas zimného semestra som sa zamerala na štúdia ohľadom dotykovej terapii, haptickej konektivity či významu fyzických stimulov na naše emócie. Dôvodom bola situácia, kedy sme mali obmedzený kontakt s rodinou a blízkymi. Výsledkom je webová stránka, kde má užívateľ možnosť nájsť riešenia na produkciu tandemov.

Stačí si podľa návodu skonštruovať hardvér, stiahnuť softvér a následne vybrať najbližší predmet, ktorý si vytlačíš v 3D tlačiarni a daruješ ho osobe s ktorou chceš byť v kontakte na diaľku viac netradičným spôsobom.

Viac info: www.tandemy.org

Zdieľať
diana-mrazova-979fde12

Diana Mrázová

dida.mrazova@gmail.com

0908888862

diana-mrazova-979fde12

Diana Mrázová

dida.mrazova@gmail.com

0908888862

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér multimédií

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér multimédií

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.