The path to memories • Viktória Bakušová

The path to memories

Témou semestrálnej práce bola cesta. Na túto tému som sa rozhodla venovať trom miestam, na ktoré som často cestovala a jednému, na ktoré som sa vždy vrátila. Sú to Bratislava, Hodonín, Polianka a Senec.

Mojou hlavnou inšpiráciou boli analógové fotografie. Celá táto práca bola mojou cestou za minulosťou a spomienkami, ktoré sú naveky zachytené na malom kuse papiera. Vždy ma fascinovalo prezerať si tieto fotky, radostné chvíle a usmiate tváre ľudí na nich. V tejto dobe sú tieto fotografie pre mňa vzácnejšie.

Tieto miesta sa vzájomne spájajú, Bratislava a Hodonín stále vo mne evokujú zábavu, nespútanosť a neustálu zmenu, vždy si pri nich vybavím veľké budovy, obchody a mraveniská ľudí. Zato Senec a Polianka evokujú pokoj, harmóniu a stálosť, ktorú si pri tom, ako sa všetko rýchlo mení cením najviac. Spoločne všetky štyri miesta vytvárajú v mojom živote rovnováhu.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

The path to memories • Viktória Bakušová

The path to memories

Témou semestrálnej práce bola cesta. Na túto tému som sa rozhodla venovať trom miestam, na ktoré som často cestovala a jednému, na ktoré som sa vždy vrátila. Sú to Bratislava, Hodonín, Polianka a Senec.

Mojou hlavnou inšpiráciou boli analógové fotografie. Celá táto práca bola mojou cestou za minulosťou a spomienkami, ktoré sú naveky zachytené na malom kuse papiera. Vždy ma fascinovalo prezerať si tieto fotky, radostné chvíle a usmiate tváre ľudí na nich. V tejto dobe sú tieto fotografie pre mňa vzácnejšie.

Tieto miesta sa vzájomne spájajú, Bratislava a Hodonín stále vo mne evokujú zábavu, nespútanosť a neustálu zmenu, vždy si pri nich vybavím veľké budovy, obchody a mraveniská ľudí. Zato Senec a Polianka evokujú pokoj, harmóniu a stálosť, ktorú si pri tom, ako sa všetko rýchlo mení cením najviac. Spoločne všetky štyri miesta vytvárajú v mojom živote rovnováhu.

Zdieľať

The path to memories • Viktória Bakušová

The path to memories

Témou semestrálnej práce bola cesta. Na túto tému som sa rozhodla venovať trom miestam, na ktoré som často cestovala a jednému, na ktoré som sa vždy vrátila. Sú to Bratislava, Hodonín, Polianka a Senec.

Mojou hlavnou inšpiráciou boli analógové fotografie. Celá táto práca bola mojou cestou za minulosťou a spomienkami, ktoré sú naveky zachytené na malom kuse papiera. Vždy ma fascinovalo prezerať si tieto fotky, radostné chvíle a usmiate tváre ľudí na nich. V tejto dobe sú tieto fotografie pre mňa vzácnejšie.

Tieto miesta sa vzájomne spájajú, Bratislava a Hodonín stále vo mne evokujú zábavu, nespútanosť a neustálu zmenu, vždy si pri nich vybavím veľké budovy, obchody a mraveniská ľudí. Zato Senec a Polianka evokujú pokoj, harmóniu a stálosť, ktorú si pri tom, ako sa všetko rýchlo mení cením najviac. Spoločne všetky štyri miesta vytvárajú v mojom živote rovnováhu.

Zdieľať

Viktória Bakušová

viki.bakusova@gmail.com

Viktória Bakušová

viki.bakusova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karina Rothensteinová Kolčáková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karina Rothensteinová Kolčáková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.