The path to memories • Viktória Bakušová

The path to memories

Témou semestrálnej práce bola cesta. Na túto tému som sa rozhodla venovať trom miestam, na ktoré som často cestovala a jednému, na ktoré som sa vždy vrátila. Sú to Bratislava, Hodonín, Polianka a Senec.

Mojou hlavnou inšpiráciou boli analógové fotografie. Celá táto práca bola mojou cestou za minulosťou a spomienkami, ktoré sú naveky zachytené na malom kuse papiera. Vždy ma fascinovalo prezerať si tieto fotky, radostné chvíle a usmiate tváre ľudí na nich. V tejto dobe sú tieto fotografie pre mňa vzácnejšie.

Tieto miesta sa vzájomne spájajú, Bratislava a Hodonín stále vo mne evokujú zábavu, nespútanosť a neustálu zmenu, vždy si pri nich vybavím veľké budovy, obchody a mraveniská ľudí. Zato Senec a Polianka evokujú pokoj, harmóniu a stálosť, ktorú si pri tom, ako sa všetko rýchlo mení cením najviac. Spoločne všetky štyri miesta vytvárajú v mojom živote rovnováhu.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

The path to memories • Viktória Bakušová

The path to memories

Témou semestrálnej práce bola cesta. Na túto tému som sa rozhodla venovať trom miestam, na ktoré som často cestovala a jednému, na ktoré som sa vždy vrátila. Sú to Bratislava, Hodonín, Polianka a Senec.

Mojou hlavnou inšpiráciou boli analógové fotografie. Celá táto práca bola mojou cestou za minulosťou a spomienkami, ktoré sú naveky zachytené na malom kuse papiera. Vždy ma fascinovalo prezerať si tieto fotky, radostné chvíle a usmiate tváre ľudí na nich. V tejto dobe sú tieto fotografie pre mňa vzácnejšie.

Tieto miesta sa vzájomne spájajú, Bratislava a Hodonín stále vo mne evokujú zábavu, nespútanosť a neustálu zmenu, vždy si pri nich vybavím veľké budovy, obchody a mraveniská ľudí. Zato Senec a Polianka evokujú pokoj, harmóniu a stálosť, ktorú si pri tom, ako sa všetko rýchlo mení cením najviac. Spoločne všetky štyri miesta vytvárajú v mojom živote rovnováhu.

Zdieľať

The path to memories • Viktória Bakušová

The path to memories

Témou semestrálnej práce bola cesta. Na túto tému som sa rozhodla venovať trom miestam, na ktoré som často cestovala a jednému, na ktoré som sa vždy vrátila. Sú to Bratislava, Hodonín, Polianka a Senec.

Mojou hlavnou inšpiráciou boli analógové fotografie. Celá táto práca bola mojou cestou za minulosťou a spomienkami, ktoré sú naveky zachytené na malom kuse papiera. Vždy ma fascinovalo prezerať si tieto fotky, radostné chvíle a usmiate tváre ľudí na nich. V tejto dobe sú tieto fotografie pre mňa vzácnejšie.

Tieto miesta sa vzájomne spájajú, Bratislava a Hodonín stále vo mne evokujú zábavu, nespútanosť a neustálu zmenu, vždy si pri nich vybavím veľké budovy, obchody a mraveniská ľudí. Zato Senec a Polianka evokujú pokoj, harmóniu a stálosť, ktorú si pri tom, ako sa všetko rýchlo mení cením najviac. Spoločne všetky štyri miesta vytvárajú v mojom živote rovnováhu.

Zdieľať

Viktória Bakušová

viki.bakusova@gmail.com

Viktória Bakušová

viki.bakusova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karina Rothensteinová Kolčáková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Textilná tvorba

Ateliér

Prípravný kurz textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Karina Rothensteinová Kolčáková, ArtD.