All in one covid spacesuit

Skafander je uzavretý komplex, ktorý nás chráni pred okolitým nebezpečenstvom a zabezpečuje nám nevyhnutné životné potreby. Aplikovať termín „skafander“ pre obytný priestor sa dá rôznymi spôsobmi. Project All in one covid space suit vytvára prostredie, v ktorom je všetko v symbióze. Všetko, čo človek potrebuje na vedenie aktívneho a zmysluplného života aj počas svetovej pandémie, či už to je spĺňanie základných potrieb, alebo bohaté vypĺňanie voľného času koníčkami. Cieľom projektu je ukázať ako sa dá efektívne v jednom priestore/skafandri, prepojiť bývanie s každodennými aktivitami ako je práca, škola, ale tiež aj s koníčkami ako je  cvičenie, plávanie a podobne. Proces tvorby bol zameraný na hľadanie najvhodnejšej dispozície miestností a ich prepojení, ktoré obsahujú všetky komponenty pre žitie plnohodnotného života v jednom komplexe. Výsledkom je tak dom s dispozičným riešením, ktoré je veľmi otvorené a v ktorom všetky komponenty a činnosti na seba nadväzujú a to v čo najefektívnejšie využitom priestore, ktorý nás chráni pred okolitou pandémiou a dovoľuje nám v čo najväčšom rozsahu žiť náš život aktívne aj naďalej. 

ENG:

The spacesuit is a closed complex, which protects us from the dangerous surrounds and provides essentials necessary for life. There are various ways of applying term „scafander“ for a dwelling place. Project All in one covid spacesuit establishes a symbiotic one. A place, in which everything that we need for managing an active and meaningful life is inserted, even though we found ourselves in a global pandemic. Whether it is meeting conditions of everyday basics or filling free time with copious hobbies. The aim of the project is to show how to be effective in one space/spacesuit and to connect housing with everyday activities such as work, school, but also with avocations e.g. exercise, swimming etc. The creation process was focused on finding the most suitable layout of rooms and their interconnections, which contains all the components for living a full-featured life in one complex. The result is a house with an open layout, in which all components and activities are connected in the most efficiently used space, which protects us from the surrounding pandemic and allows us to continue on living our lives as actively as possible.

Vladimír Vančo

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz architektúry

Architektonická tvorba

vladimir.vanco11@gmail.com

421902672786

Ďalšie príspevky študentky*ta

Vladimír Vančo

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Architektonická tvorba

Private-public-space_titulna-6cbf5894

Hľadáte niekoho alebo niečo?