Človek a krajina • Barbora Katuščáková

Človek a krajina

V mojej práci sa zaoberám pamäťou, zmenami a postojom človeka k prírode.
Skúmam premenu miesta prepojeného s rodinnou históriou a mojim detstvom. Konfrontáciou minulosti s prítomnosťou dokumentujem premenu krajiny v dôsledku ľudskej činnosti a zachytávam moju momentálnu nostalgiu vyvolanú plynutím času a životnými zmenami.
Pomocou fotoemulzie som na drevo z tejto oblasti vyhotovila fotografie lesa z rodinného archívu. Vytváram tým akúsi pamäť daného miesta a znázorňujem ako sa z ekosystému stáva materiál. Akt vyobrazenia stromov na kusy dreva symbolizuje náš postoj k prírode ako produktu a tendenciu človeka štylizovať sa do pozície vládcu prírody. Zároveň týmto upriamujem pozornosť na súčasnú situáciu ťažby dreva na Slovensku.

ENG: 

I focus on the change of a place closely connected with my childhood and the upbringing of my parents. By confronting the past and the present I document direct human impact on landscape as well as my current feelings of nostalgia caused by growing up and facing life transitions.
The result is a combination of a found natural object and black and white dark room prints. Using photoemlusion, I have enlarged photographs from my father’s archive onto wooden logs found at that specific location. That way I am creating a tangible memory of this forest and portraying the transformation of an existing ecosystem into pure material – the way we view nature during the current Anthropocene Epoch.
The act of placing photographs of actual trees onto pieces of wood symbolizes our attitude toward nature as a product existing solely for our benefit and the tendency of people to perceive themselves as the most significant and powerful entity on the planet earth. Furthermore, I draw attention to our current situation regarding deforestation – logging even in protected areas and creating monoculture tree plantations.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Človek a krajina • Barbora Katuščáková

Človek a krajina

V mojej práci sa zaoberám pamäťou, zmenami a postojom človeka k prírode.
Skúmam premenu miesta prepojeného s rodinnou históriou a mojim detstvom. Konfrontáciou minulosti s prítomnosťou dokumentujem premenu krajiny v dôsledku ľudskej činnosti a zachytávam moju momentálnu nostalgiu vyvolanú plynutím času a životnými zmenami.
Pomocou fotoemulzie som na drevo z tejto oblasti vyhotovila fotografie lesa z rodinného archívu. Vytváram tým akúsi pamäť daného miesta a znázorňujem ako sa z ekosystému stáva materiál. Akt vyobrazenia stromov na kusy dreva symbolizuje náš postoj k prírode ako produktu a tendenciu človeka štylizovať sa do pozície vládcu prírody. Zároveň týmto upriamujem pozornosť na súčasnú situáciu ťažby dreva na Slovensku.

ENG: 

I focus on the change of a place closely connected with my childhood and the upbringing of my parents. By confronting the past and the present I document direct human impact on landscape as well as my current feelings of nostalgia caused by growing up and facing life transitions.
The result is a combination of a found natural object and black and white dark room prints. Using photoemlusion, I have enlarged photographs from my father’s archive onto wooden logs found at that specific location. That way I am creating a tangible memory of this forest and portraying the transformation of an existing ecosystem into pure material – the way we view nature during the current Anthropocene Epoch.
The act of placing photographs of actual trees onto pieces of wood symbolizes our attitude toward nature as a product existing solely for our benefit and the tendency of people to perceive themselves as the most significant and powerful entity on the planet earth. Furthermore, I draw attention to our current situation regarding deforestation – logging even in protected areas and creating monoculture tree plantations.

Zdieľať

Človek a krajina • Barbora Katuščáková

Človek a krajina

V mojej práci sa zaoberám pamäťou, zmenami a postojom človeka k prírode.
Skúmam premenu miesta prepojeného s rodinnou históriou a mojim detstvom. Konfrontáciou minulosti s prítomnosťou dokumentujem premenu krajiny v dôsledku ľudskej činnosti a zachytávam moju momentálnu nostalgiu vyvolanú plynutím času a životnými zmenami.
Pomocou fotoemulzie som na drevo z tejto oblasti vyhotovila fotografie lesa z rodinného archívu. Vytváram tým akúsi pamäť daného miesta a znázorňujem ako sa z ekosystému stáva materiál. Akt vyobrazenia stromov na kusy dreva symbolizuje náš postoj k prírode ako produktu a tendenciu človeka štylizovať sa do pozície vládcu prírody. Zároveň týmto upriamujem pozornosť na súčasnú situáciu ťažby dreva na Slovensku.

ENG: 

I focus on the change of a place closely connected with my childhood and the upbringing of my parents. By confronting the past and the present I document direct human impact on landscape as well as my current feelings of nostalgia caused by growing up and facing life transitions.
The result is a combination of a found natural object and black and white dark room prints. Using photoemlusion, I have enlarged photographs from my father’s archive onto wooden logs found at that specific location. That way I am creating a tangible memory of this forest and portraying the transformation of an existing ecosystem into pure material – the way we view nature during the current Anthropocene Epoch.
The act of placing photographs of actual trees onto pieces of wood symbolizes our attitude toward nature as a product existing solely for our benefit and the tendency of people to perceive themselves as the most significant and powerful entity on the planet earth. Furthermore, I draw attention to our current situation regarding deforestation – logging even in protected areas and creating monoculture tree plantations.

Zdieľať
barbora_katuscakova-517b423b

Barbora Katuščáková

barborakatuscak@gmail.om

barbora_katuscakova-517b423b

Barbora Katuščáková

barborakatuscak@gmail.om

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Jana Ilková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Jana Ilková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.