Maliarské štúdie • Ivana Miháliková

Maliarské štúdie

Súbor prác obsahuje štyri rôzne zadania. Prvá maľba zachytáva realistickú, aditívnu kompozíciu prírodnin s dôrazom na rôznosť materiálov a koloristické jemnosti. Na druhom obraze je štúdia drapérií z rôznych materiálov. Kombinovala som ružovú – jemnú a  čiernobielu – vzorovanú látku s kúskom papiera na pečenie a vytvorila som z nich kompozíciu rozčlenenú na tri časti.  Tretia štúdia má názov Trompe loeil. Pri tejto práci som sa snažila odpozorovať a namaľovať veľmi realisticky balík čipsov. Kládla som dôraz na odlesky a pokrčený materiál. Na poslednom obraze je zátišie inšpirované zátišiami baroka, manierizmu, alebo holandským zátiším. Kompozícia pozostáva z mlynčeka na kávu, zaváraných uhoriek a citróna. Snažila som upriamiť pozornosť na citrón, ktorý je namaľovaný v plnej farebnosti. Postupne sa farby strácajú a predmety sú iba v monochromatických tónoch šedi. Všetky obrazy sú maľované olejom na plátne.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Maliarské štúdie • Ivana Miháliková

Maliarské štúdie

Súbor prác obsahuje štyri rôzne zadania. Prvá maľba zachytáva realistickú, aditívnu kompozíciu prírodnin s dôrazom na rôznosť materiálov a koloristické jemnosti. Na druhom obraze je štúdia drapérií z rôznych materiálov. Kombinovala som ružovú – jemnú a  čiernobielu – vzorovanú látku s kúskom papiera na pečenie a vytvorila som z nich kompozíciu rozčlenenú na tri časti.  Tretia štúdia má názov Trompe loeil. Pri tejto práci som sa snažila odpozorovať a namaľovať veľmi realisticky balík čipsov. Kládla som dôraz na odlesky a pokrčený materiál. Na poslednom obraze je zátišie inšpirované zátišiami baroka, manierizmu, alebo holandským zátiším. Kompozícia pozostáva z mlynčeka na kávu, zaváraných uhoriek a citróna. Snažila som upriamiť pozornosť na citrón, ktorý je namaľovaný v plnej farebnosti. Postupne sa farby strácajú a predmety sú iba v monochromatických tónoch šedi. Všetky obrazy sú maľované olejom na plátne.

Zdieľať

Maliarské štúdie • Ivana Miháliková

Maliarské štúdie

Súbor prác obsahuje štyri rôzne zadania. Prvá maľba zachytáva realistickú, aditívnu kompozíciu prírodnin s dôrazom na rôznosť materiálov a koloristické jemnosti. Na druhom obraze je štúdia drapérií z rôznych materiálov. Kombinovala som ružovú – jemnú a  čiernobielu – vzorovanú látku s kúskom papiera na pečenie a vytvorila som z nich kompozíciu rozčlenenú na tri časti.  Tretia štúdia má názov Trompe loeil. Pri tejto práci som sa snažila odpozorovať a namaľovať veľmi realisticky balík čipsov. Kládla som dôraz na odlesky a pokrčený materiál. Na poslednom obraze je zátišie inšpirované zátišiami baroka, manierizmu, alebo holandským zátiším. Kompozícia pozostáva z mlynčeka na kávu, zaváraných uhoriek a citróna. Snažila som upriamiť pozornosť na citrón, ktorý je namaľovaný v plnej farebnosti. Postupne sa farby strácajú a predmety sú iba v monochromatických tónoch šedi. Všetky obrazy sú maľované olejom na plátne.

Zdieľať

Ivana Miháliková

imihalikova33@gmail.com

Ivana Miháliková

imihalikova33@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Xénia Bergerová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Xénia Bergerová