Maliarske štúdie • Soňa Borovská

Maliarske štúdie

1/ Aditívna kompozícia – prírodniny; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm 
2/ Kompozícia s témou drapérii; Olej na plátne, 50 x 50 cm
3/ Trompe l’oeil; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm
4/ Jednoduché zátišie inšpirované zátišiami baroka, manierizmu, holandskými zátišiami…; Olej na plátne, 60 x 50 cm

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Maliarske štúdie • Soňa Borovská

Maliarske štúdie

1/ Aditívna kompozícia – prírodniny; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm 
2/ Kompozícia s témou drapérii; Olej na plátne, 50 x 50 cm
3/ Trompe l’oeil; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm
4/ Jednoduché zátišie inšpirované zátišiami baroka, manierizmu, holandskými zátišiami…; Olej na plátne, 60 x 50 cm

Zdieľať

Maliarske štúdie • Soňa Borovská

Maliarske štúdie

1/ Aditívna kompozícia – prírodniny; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm 
2/ Kompozícia s témou drapérii; Olej na plátne, 50 x 50 cm
3/ Trompe l’oeil; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm
4/ Jednoduché zátišie inšpirované zátišiami baroka, manierizmu, holandskými zátišiami…; Olej na plátne, 60 x 50 cm

Zdieľať

Soňa Borovská

sonuus.borovska@gmail.com

Soňa Borovská

sonuus.borovska@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.