Maliarske štúdie • Soňa Borovská

Maliarske štúdie

1/ Aditívna kompozícia – prírodniny; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm 
2/ Kompozícia s témou drapérii; Olej na plátne, 50 x 50 cm
3/ Trompe l’oeil; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm
4/ Jednoduché zátišie inšpirované zátišiami baroka, manierizmu, holandskými zátišiami…; Olej na plátne, 60 x 50 cm

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Maliarske štúdie • Soňa Borovská

Maliarske štúdie

1/ Aditívna kompozícia – prírodniny; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm 
2/ Kompozícia s témou drapérii; Olej na plátne, 50 x 50 cm
3/ Trompe l’oeil; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm
4/ Jednoduché zátišie inšpirované zátišiami baroka, manierizmu, holandskými zátišiami…; Olej na plátne, 60 x 50 cm

Zdieľať

Maliarske štúdie • Soňa Borovská

Maliarske štúdie

1/ Aditívna kompozícia – prírodniny; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm 
2/ Kompozícia s témou drapérii; Olej na plátne, 50 x 50 cm
3/ Trompe l’oeil; Akryl + Olej na plátne, 50 x 50 cm
4/ Jednoduché zátišie inšpirované zátišiami baroka, manierizmu, holandskými zátišiami…; Olej na plátne, 60 x 50 cm

Zdieľať

Soňa Borovská

sonuus.borovska@gmail.com

Soňa Borovská

sonuus.borovska@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.