Modely: dom z bioodpadu

V okolí Malého Dunaja sa nachádzajú rôzne typy prostredí, ktorých súčasťou sú rôzne vrstvy prírodného odpadového materiálu. Nie len v týchto prostrediach, ale všade okolo nás v prírode sa nachádzajú miesta, ktoré obsahujú takýto bioodpadový materiál. Je to prírodný odpad, ktorý je zapríčinený aj dôsledkom prírodných procesov: opadané lístie, konáre zo stromov, pokosená tráva, seno, nánosy zeminy. Zvyčajne takýto prírodný odpad končí na triediacom smetisku alebo na kompostoviskách, kde ho čaká ďalšie spracovanie. Téma prírodného odpadu a jeho spracovania, je jedna z aktuálnych tém v dianí vo svete a práve to ma viedlo k uvažovaniu, ako spracovať a využiť prírodný odpadový materiál v oblasti architektúry. Zámerom bolo vytvoriť prírodnú štruktúru, ako dom, ktorý by vznikol z bioodpadového materiálu. Úvahu som nachádzala v systéme kompostoviska, ktorý slúži ako forma, do ktorej sa ukladá prírodný odpad.

 

Mária Kostolníková

4. roč.

Bc.

Ateliér architektúry III

Architektonická tvorba

maja.kostolnikova@gmail.com

0915429357

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mária Kostolníková

Mária Kostolníková-Terrain Vague-fe22eae0

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?