Modely: dom z bioodpadu • Mária Kostolníková

Modely: dom z bioodpadu

V okolí Malého Dunaja sa nachádzajú rôzne typy prostredí, ktorých súčasťou sú rôzne vrstvy prírodného odpadového materiálu. Nie len v týchto prostrediach, ale všade okolo nás v prírode sa nachádzajú miesta, ktoré obsahujú takýto bioodpadový materiál. Je to prírodný odpad, ktorý je zapríčinený aj dôsledkom prírodných procesov: opadané lístie, konáre zo stromov, pokosená tráva, seno, nánosy zeminy. Zvyčajne takýto prírodný odpad končí na triediacom smetisku alebo na kompostoviskách, kde ho čaká ďalšie spracovanie. Téma prírodného odpadu a jeho spracovania, je jedna z aktuálnych tém v dianí vo svete a práve to ma viedlo k uvažovaniu, ako spracovať a využiť prírodný odpadový materiál v oblasti architektúry. Zámerom bolo vytvoriť prírodnú štruktúru, ako dom, ktorý by vznikol z bioodpadového materiálu. Úvahu som nachádzala v systéme kompostoviska, ktorý slúži ako forma, do ktorej sa ukladá prírodný odpad.

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Modely: dom z bioodpadu • Mária Kostolníková

Modely: dom z bioodpadu

V okolí Malého Dunaja sa nachádzajú rôzne typy prostredí, ktorých súčasťou sú rôzne vrstvy prírodného odpadového materiálu. Nie len v týchto prostrediach, ale všade okolo nás v prírode sa nachádzajú miesta, ktoré obsahujú takýto bioodpadový materiál. Je to prírodný odpad, ktorý je zapríčinený aj dôsledkom prírodných procesov: opadané lístie, konáre zo stromov, pokosená tráva, seno, nánosy zeminy. Zvyčajne takýto prírodný odpad končí na triediacom smetisku alebo na kompostoviskách, kde ho čaká ďalšie spracovanie. Téma prírodného odpadu a jeho spracovania, je jedna z aktuálnych tém v dianí vo svete a práve to ma viedlo k uvažovaniu, ako spracovať a využiť prírodný odpadový materiál v oblasti architektúry. Zámerom bolo vytvoriť prírodnú štruktúru, ako dom, ktorý by vznikol z bioodpadového materiálu. Úvahu som nachádzala v systéme kompostoviska, ktorý slúži ako forma, do ktorej sa ukladá prírodný odpad.

 

Zdieľať

Modely: dom z bioodpadu • Mária Kostolníková

Modely: dom z bioodpadu

V okolí Malého Dunaja sa nachádzajú rôzne typy prostredí, ktorých súčasťou sú rôzne vrstvy prírodného odpadového materiálu. Nie len v týchto prostrediach, ale všade okolo nás v prírode sa nachádzajú miesta, ktoré obsahujú takýto bioodpadový materiál. Je to prírodný odpad, ktorý je zapríčinený aj dôsledkom prírodných procesov: opadané lístie, konáre zo stromov, pokosená tráva, seno, nánosy zeminy. Zvyčajne takýto prírodný odpad končí na triediacom smetisku alebo na kompostoviskách, kde ho čaká ďalšie spracovanie. Téma prírodného odpadu a jeho spracovania, je jedna z aktuálnych tém v dianí vo svete a práve to ma viedlo k uvažovaniu, ako spracovať a využiť prírodný odpadový materiál v oblasti architektúry. Zámerom bolo vytvoriť prírodnú štruktúru, ako dom, ktorý by vznikol z bioodpadového materiálu. Úvahu som nachádzala v systéme kompostoviska, ktorý slúži ako forma, do ktorej sa ukladá prírodný odpad.

 

Zdieľať

Mária Kostolníková

maja.kostolnikova@gmail.com

0915429357

Mária Kostolníková

maja.kostolnikova@gmail.com

0915429357

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru: Ing. Ján Studený, akad. arch., Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD., Doktorand: Mgr. art. Matúš Bišťan

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru: Ing. Ján Studený, akad. arch., Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD., Doktorand: Mgr. art. Matúš Bišťan

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.