Sentence • Bianka Ézsölová

Sentence

 

SK:

Sentencia

   Keď stratíme životnú istotu a spojenie so samým sebou, žijeme v napoly zničenom stave – nemôžeme naplno rozvíjať naše predstavy a túžby. Ocitáme sa v boji medzi nedôverou životu a nedôverou v samého seba.

  Vychádzam z pocitov prežívania zmätku, strachu, slabosti, nedostatku inšpirácie, životnej sily – cítiť sa bez zmyslu, zlostne, nestabilne a prelietavo skoro ako v slepej uličke. Zaseknuto. Prežívajúci zo dňa na deň s absenciou akéhokoľvek tvorivého zápalu. Túžobne očakávajúc moment, niečo, alebo niekoho, kto nás z toho celého vytrhne von. Čosi, čo nám opäť rozjasní cestu a znovu nás naučí dôverovať životu. Ale hlavne samému sebe. Až pokým niečo alebo niekto príde, kto nám ukáže cestu ako z toho von a navedie nás opäť na cestu a dôveru životu ktorú sme stratili, ale opäť našli.

ENG:

Sentence

   When we lose certainty in life and the connection between our body and mind we live in a half deformed state of agony – we cannot fully develop our ideas and desires to the fullest. We find ourselves in a struggle between the distrust in life itself and our own life as it currently is.

   This comes from feeling confused, fear, the lack of a life force, and overwhelming meaninglessness and anger harmonizing into a dead-end of no possible consequence. Stuck, living from day to day without any artistic spark eagerly awaiting a moment, a something or a somebody that will finally tear us from living in a lifeless vessel. Something that will make us regain and re-establish our lost faith in life and ourselves. Until that, something or someone arrives, to show us a way out of this and lead us onto a path of trust and possibility we have long lost, and then found again.

 

 

 

Bianka

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Sentence • Bianka Ézsölová

Sentence

 

SK:

Sentencia

   Keď stratíme životnú istotu a spojenie so samým sebou, žijeme v napoly zničenom stave – nemôžeme naplno rozvíjať naše predstavy a túžby. Ocitáme sa v boji medzi nedôverou životu a nedôverou v samého seba.

  Vychádzam z pocitov prežívania zmätku, strachu, slabosti, nedostatku inšpirácie, životnej sily – cítiť sa bez zmyslu, zlostne, nestabilne a prelietavo skoro ako v slepej uličke. Zaseknuto. Prežívajúci zo dňa na deň s absenciou akéhokoľvek tvorivého zápalu. Túžobne očakávajúc moment, niečo, alebo niekoho, kto nás z toho celého vytrhne von. Čosi, čo nám opäť rozjasní cestu a znovu nás naučí dôverovať životu. Ale hlavne samému sebe. Až pokým niečo alebo niekto príde, kto nám ukáže cestu ako z toho von a navedie nás opäť na cestu a dôveru životu ktorú sme stratili, ale opäť našli.

ENG:

Sentence

   When we lose certainty in life and the connection between our body and mind we live in a half deformed state of agony – we cannot fully develop our ideas and desires to the fullest. We find ourselves in a struggle between the distrust in life itself and our own life as it currently is.

   This comes from feeling confused, fear, the lack of a life force, and overwhelming meaninglessness and anger harmonizing into a dead-end of no possible consequence. Stuck, living from day to day without any artistic spark eagerly awaiting a moment, a something or a somebody that will finally tear us from living in a lifeless vessel. Something that will make us regain and re-establish our lost faith in life and ourselves. Until that, something or someone arrives, to show us a way out of this and lead us onto a path of trust and possibility we have long lost, and then found again.

 

 

 

Bianka

Zdieľať

Sentence • Bianka Ézsölová

Sentence

 

SK:

Sentencia

   Keď stratíme životnú istotu a spojenie so samým sebou, žijeme v napoly zničenom stave – nemôžeme naplno rozvíjať naše predstavy a túžby. Ocitáme sa v boji medzi nedôverou životu a nedôverou v samého seba.

  Vychádzam z pocitov prežívania zmätku, strachu, slabosti, nedostatku inšpirácie, životnej sily – cítiť sa bez zmyslu, zlostne, nestabilne a prelietavo skoro ako v slepej uličke. Zaseknuto. Prežívajúci zo dňa na deň s absenciou akéhokoľvek tvorivého zápalu. Túžobne očakávajúc moment, niečo, alebo niekoho, kto nás z toho celého vytrhne von. Čosi, čo nám opäť rozjasní cestu a znovu nás naučí dôverovať životu. Ale hlavne samému sebe. Až pokým niečo alebo niekto príde, kto nám ukáže cestu ako z toho von a navedie nás opäť na cestu a dôveru životu ktorú sme stratili, ale opäť našli.

ENG:

Sentence

   When we lose certainty in life and the connection between our body and mind we live in a half deformed state of agony – we cannot fully develop our ideas and desires to the fullest. We find ourselves in a struggle between the distrust in life itself and our own life as it currently is.

   This comes from feeling confused, fear, the lack of a life force, and overwhelming meaninglessness and anger harmonizing into a dead-end of no possible consequence. Stuck, living from day to day without any artistic spark eagerly awaiting a moment, a something or a somebody that will finally tear us from living in a lifeless vessel. Something that will make us regain and re-establish our lost faith in life and ourselves. Until that, something or someone arrives, to show us a way out of this and lead us onto a path of trust and possibility we have long lost, and then found again.

 

 

 

Bianka

Zdieľať
foto (1)-357bf1aa

Bianka Ézsölová

biankaezsol@gmail.com

foto (1)-357bf1aa

Bianka Ézsölová

biankaezsol@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Proto ateliér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Proto ateliér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.