INklúzia EXkluzivity • Michaela Krpalová

INklúzia EXkluzivity

V Bratislave sa začal vytvárať nový druh rezidenčných štruktúr, ktoré istým spôsobom exkludujú / privatizujú verejný priestor mesta. Tento fenomén sa začal objavovať po prevrate, s pravidla okolo 90-tych rokov a pretrváva do dnes.

Vznik takýchto exkluzívnych lokalít je spojený s tvorbou hraníc a rôznych druhov bariér, ktorými sa obyvatelia štruktúr vymedzujú voči zbytku mesta. Ide o rôznorodé snahy a stratégie eliminácie prieniku vonkajších vplyvov, či o snahy obsadenia si zvýhodnenej pozície, lokality v rámci mesta poskytujúci istú formu exkluzívneho, nie všetkým dostupného statusu s ňou spojenou. 

V mojej práci mapujem rôznorodé uzatvárajúce sa štruktúry s pravidla situované v „lepších štvrtiach“ mesta. Sústreďujem sa na výskum ich spoločných znakov, princípov a stratégií uzatvárania sa a dobrovoľnej segregácie, exklúzie. 

Cieľom je poukázanie a pokus o uchopenie a  transformáciu sociologického problému do architektonického jazyka.

Výskum ateliéru Urbánne Stratégie bude pokračovať v LS 2021.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

INklúzia EXkluzivity • Michaela Krpalová

INklúzia EXkluzivity

V Bratislave sa začal vytvárať nový druh rezidenčných štruktúr, ktoré istým spôsobom exkludujú / privatizujú verejný priestor mesta. Tento fenomén sa začal objavovať po prevrate, s pravidla okolo 90-tych rokov a pretrváva do dnes.

Vznik takýchto exkluzívnych lokalít je spojený s tvorbou hraníc a rôznych druhov bariér, ktorými sa obyvatelia štruktúr vymedzujú voči zbytku mesta. Ide o rôznorodé snahy a stratégie eliminácie prieniku vonkajších vplyvov, či o snahy obsadenia si zvýhodnenej pozície, lokality v rámci mesta poskytujúci istú formu exkluzívneho, nie všetkým dostupného statusu s ňou spojenou. 

V mojej práci mapujem rôznorodé uzatvárajúce sa štruktúry s pravidla situované v „lepších štvrtiach“ mesta. Sústreďujem sa na výskum ich spoločných znakov, princípov a stratégií uzatvárania sa a dobrovoľnej segregácie, exklúzie. 

Cieľom je poukázanie a pokus o uchopenie a  transformáciu sociologického problému do architektonického jazyka.

Výskum ateliéru Urbánne Stratégie bude pokračovať v LS 2021.

Zdieľať

INklúzia EXkluzivity • Michaela Krpalová

INklúzia EXkluzivity

V Bratislave sa začal vytvárať nový druh rezidenčných štruktúr, ktoré istým spôsobom exkludujú / privatizujú verejný priestor mesta. Tento fenomén sa začal objavovať po prevrate, s pravidla okolo 90-tych rokov a pretrváva do dnes.

Vznik takýchto exkluzívnych lokalít je spojený s tvorbou hraníc a rôznych druhov bariér, ktorými sa obyvatelia štruktúr vymedzujú voči zbytku mesta. Ide o rôznorodé snahy a stratégie eliminácie prieniku vonkajších vplyvov, či o snahy obsadenia si zvýhodnenej pozície, lokality v rámci mesta poskytujúci istú formu exkluzívneho, nie všetkým dostupného statusu s ňou spojenou. 

V mojej práci mapujem rôznorodé uzatvárajúce sa štruktúry s pravidla situované v „lepších štvrtiach“ mesta. Sústreďujem sa na výskum ich spoločných znakov, princípov a stratégií uzatvárania sa a dobrovoľnej segregácie, exklúzie. 

Cieľom je poukázanie a pokus o uchopenie a  transformáciu sociologického problému do architektonického jazyka.

Výskum ateliéru Urbánne Stratégie bude pokračovať v LS 2021.

Zdieľať
Michaela-Krpalova-7c10eaf1

Michaela Krpalová

michaela.krpalova@gmail.com

Michaela-Krpalova-7c10eaf1

Michaela Krpalová

michaela.krpalova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne stratégie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Jakub Kopec; Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne stratégie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Jakub Kopec; Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.