Proportio

Zimný Prieskum 2016

Téma Proportio / Proporcie je povinná jazda pre študentov 2. ročníka v ateliéri Šperk.

Proporcia je matematický alebo iný pomer dvoch alebo viacerých veličín k sebe navzájom, ich vzájomné vzťahy a súvislosti.

Inšpiráciou pre mňa bol grécky sochár Polykleites, ktorý vnímal rozdiel medzi technickými proporciami (schematizmus tela) a objektívnymi proporciami (proporcie tela sa zákonite menia vzhľadom na pohyb).

V mojej realizácii skúmam body, línie a fyzické limity vlastného tela. Nevenujem sa proporciám v rámci 2D zobrazenia, ale posúvam ich do 3D priestoru. Drôt kopíruje moje telo a opisuje jeho tvar a objem.

Konce drôtov som dotvoril mosadznými guličkami alebo nízkymi valcami, ktoré nitujem, takže vznikajú čisté a suché spoje.

Guličky a valce spolu s drôtom opisujú rozmery a vyjadrujú dôležité proporčné vzťahy môjho tela, bodu a čiary.

Práca je realizovaná klasickými zlatníckymi technikami.

Viktor Kováč

2. roč.

Bc.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Šperk, Sklo a Keramika

viko.kovac@gmail.com

0948483885

Ďalšie príspevky študentky*ta

Viktor Kováč

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?