Fotografia a nové médiá >

Katedra fotografie a nových médií zabezpečuje výučbový proces v rámci fotografického média v nadväznosti na voľné výtvarné umenie. Koncepcia výučby na katedre sa snaží spájať štúdium analógovej a digitálnej fotografie, počítačových programov, nových technológií aj videa.

Základnou jednotkou výučby sú tri ateliéry, kde sa hlavný dôraz sa kladie na princíp individuálnej voľnej tvorby reflektujúcej aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci fotografického média, často však prekračujúc jeho hranice smerom k multimediálnym procesom.

Širokú variabilnosť štruktúry študijného programu dopĺňajú odborné predmety a prípravný kurz. Jednotlivé obsahy sú koncipované tak, aby svojou náplňou pokryli celú škálu prístupov vo fotografickom médiu z technologickej, výtvarnej a obsahovej stránky.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Fotografia a nové médiá >

Katedra fotografie a nových médií zabezpečuje výučbový proces v rámci fotografického média v nadväznosti na voľné výtvarné umenie. Koncepcia výučby na katedre sa snaží spájať štúdium analógovej a digitálnej fotografie, počítačových programov, nových technológií aj videa.

Základnou jednotkou výučby sú tri ateliéry, kde sa hlavný dôraz sa kladie na princíp individuálnej voľnej tvorby reflektujúcej aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci fotografického média, často však prekračujúc jeho hranice smerom k multimediálnym procesom.

Širokú variabilnosť štruktúry študijného programu dopĺňajú odborné predmety a prípravný kurz. Jednotlivé obsahy sú koncipované tak, aby svojou náplňou pokryli celú škálu prístupov vo fotografickom médiu z technologickej, výtvarnej a obsahovej stránky.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Fotografia a nové médiá >

Katedra fotografie a nových médií zabezpečuje výučbový proces v rámci fotografického média v nadväznosti na voľné výtvarné umenie. Koncepcia výučby na katedre sa snaží spájať štúdium analógovej a digitálnej fotografie, počítačových programov, nových technológií aj videa.

Základnou jednotkou výučby sú tri ateliéry, kde sa hlavný dôraz sa kladie na princíp individuálnej voľnej tvorby reflektujúcej aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci fotografického média, často však prekračujúc jeho hranice smerom k multimediálnym procesom.

Širokú variabilnosť štruktúry študijného programu dopĺňajú odborné predmety a prípravný kurz. Jednotlivé obsahy sú koncipované tak, aby svojou náplňou pokryli celú škálu prístupov vo fotografickom médiu z technologickej, výtvarnej a obsahovej stránky.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry