ZP22 • VK

ZP22

ABCD

Zdieľať

Ďalšie príspevky z katedry

Digitálne umenia

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

ZP22 • VK

ZP22

ABCD

Zdieľať

Ďalšie príspevky z katedry

Digitálne umenia

ZP22 • VK

ZP22

ABCD

Zdieľať
nahlad-eb84998a

VK

viko.kovac@gmail.com

421948483885

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.; Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.; MgA. Matúš Cepka

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.; Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.; MgA. Matúš Cepka

Ďalšie príspevky z katedry

Digitálne umenia

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.