Písomná časť diplomovej práce: Virtuálny Šperk • Viktor Kováč

Písomná časť diplomovej práce: Virtuálny Šperk

Pozývam vás do čítania písomnej časti mojej diplomovej práce v ktorej uvažujem o virtuálnej podobe média šperku.

 

Cieľom záverečnej práce je definovanie a charakterizovanie virtuálneho média šperku a opísanie jeho predpokladaného potenciálu v rozhraní technológií virtuálnej a rozšírenej reality. Stanovený cieľ je uskutočnený rozborom virtuálneho šperku vo vzťahu k ľudskému telu, funkcií šperku, hodnoty šperku a jeho realizácii, šperku ako videoherného artefaktu, šperku v prostredí sociálnych sietí a vlastnému autorskému procesu tvorby v kontexte technológií virtuálnej a rozšírenej reality. Záverečná časť práce je venovaná zhrnutiu zisteného predpokladaného potenciálu virtuálneho média šperku. Prínos záverečnej práce spočíva v inom, netradičnom uhle pohľadu na médium šperku, ktorý táto práca predstavuje.

 

Čítajte ďalej.

Share on facebook
Zdieľať

Písomná časť diplomovej práce: Virtuálny Šperk • Viktor Kováč

Písomná časť diplomovej práce: Virtuálny Šperk

Pozývam vás do čítania písomnej časti mojej diplomovej práce v ktorej uvažujem o virtuálnej podobe média šperku.

 

Cieľom záverečnej práce je definovanie a charakterizovanie virtuálneho média šperku a opísanie jeho predpokladaného potenciálu v rozhraní technológií virtuálnej a rozšírenej reality. Stanovený cieľ je uskutočnený rozborom virtuálneho šperku vo vzťahu k ľudskému telu, funkcií šperku, hodnoty šperku a jeho realizácii, šperku ako videoherného artefaktu, šperku v prostredí sociálnych sietí a vlastnému autorskému procesu tvorby v kontexte technológií virtuálnej a rozšírenej reality. Záverečná časť práce je venovaná zhrnutiu zisteného predpokladaného potenciálu virtuálneho média šperku. Prínos záverečnej práce spočíva v inom, netradičnom uhle pohľadu na médium šperku, ktorý táto práca predstavuje.

 

Čítajte ďalej.

Share on facebook
Zdieľať

Písomná časť diplomovej práce: Virtuálny Šperk • Viktor Kováč

Písomná časť diplomovej práce: Virtuálny Šperk

Pozývam vás do čítania písomnej časti mojej diplomovej práce v ktorej uvažujem o virtuálnej podobe média šperku.

 

Cieľom záverečnej práce je definovanie a charakterizovanie virtuálneho média šperku a opísanie jeho predpokladaného potenciálu v rozhraní technológií virtuálnej a rozšírenej reality. Stanovený cieľ je uskutočnený rozborom virtuálneho šperku vo vzťahu k ľudskému telu, funkcií šperku, hodnoty šperku a jeho realizácii, šperku ako videoherného artefaktu, šperku v prostredí sociálnych sietí a vlastnému autorskému procesu tvorby v kontexte technológií virtuálnej a rozšírenej reality. Záverečná časť práce je venovaná zhrnutiu zisteného predpokladaného potenciálu virtuálneho média šperku. Prínos záverečnej práce spočíva v inom, netradičnom uhle pohľadu na médium šperku, ktorý táto práca predstavuje.

 

Čítajte ďalej.

Share on facebook
Zdieľať
Ahoj ;)

Viktor Kováč

viko.kovac@gmail.com

0948483885

Ahoj ;)

Viktor Kováč

viko.kovac@gmail.com

0948483885

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.; Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.; MgA. Matúš Cepka

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.; Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.; MgA. Matúš Cepka