Zimný Prieskum 2021 >

Semestrálne práce budú sprístupnené
20. decembra o 9:00.

Zimný Prieskum 2021 >

Semestrálne práce budú sprístupnené
22. januára o 9:00.

Zimný Prieskum 2021 >

Digitálny Prieskum VŠVU prezentuje umelecké a dizajnérske práce študentov školy

Semestrálne práce budú sprístupnené
22. januára o 9:00.